Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

Dějiny města

znak

 
   

prapor

 
   


 

Miletínská městská a obecní symbolika

 


 


miletínský znak podle publikace Jiřího Čarka: Městské znaky v českých zemích

 

vzpomínky pamětníků
     

Památky

rejstřík místních názvů

     

Fotogalerie

miletínský pivovar v čp. 126

     

Karel Jaromír Erben

domek čp. 174

     

Miletínské Modlitbičky

městská a obecní symbolika

     

Osobnosti

škola

     

Různé

Bohuslav a Berta

     

Odkazy

rekord Jiřího Voňky

     

Hlavatí z Horek

 
   
 

 


Historickým patronem města a záhy také jeho symbolem se stal ve druhé polovině 16. století svatý Jiří. Stalo se tak na památku majitele panství a dobrodince města Jiřího z Valdštejna (1519 - 1584), který vymohl Miletínu městská práva, umožnil samosprávu, nechal vystavět radnici, školu i špitál. Pro nové město získal také povolení užívat městský znak - tradiční zobrazení sv. Jiří na koni, probodávajícího kopím draka. Znak je doplněn čtvrceným štítkem se čtyřmi lvy - Valdštejnovým rodovým erbem.
 

 

Otisk stříbrného miletínského pečetidla z roku 1564 je nejstarším dochovaným zobrazením městského znaku. V opise nápis P. MIESTECZKA MILETINA 1564. Zde na kresbě Antonína Cechnera.

 

Kartuše v portálu zvonice z roku 1568

 

Ještě v 19. století nebyly pevně stanoveny barvy erbu, neboť se nedochoval žádný originální blason. Toto vyobrazení pochází z roku 1875, z časopisu Světozor.

 

Dřevořezba Jana Temničky st. z interiéru kostela (1902)

 

Svatý Jiří na náměstí - socha podle návrhu sochaře Josefa Černého z roku 1892 zdobila původně hlavní městskou kašnu. Více ZDE

 

Městský znak jako domovní znamení - nápadité a vtipné použití erbu na dveřích domku čp. 138 v Arnoldově ulici.

     


Razítka obecního, městského úřadu a MNV ( otisky z let ?, 1900, 1930, 1942, 1945 a 1975)
 

              

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2013