Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

Dějiny města

vzpomínky pamětníků
     

Památky

rejstřík místních názvů

     

Fotogalerie

miletínský pivovar v čp. 126

     

Karel Jaromír Erben

domek čp. 174

     

Miletínské Modlitbičky

městská a obecní symbolika

     

Osobnosti

škola

     

Různé

Bohuslav a Berta

     

Odkazy

rekord Jiřího Voňky

     

Hlavatí z Horek

 
     
   

  Seznam historických i současných pojmenování  ulic a míst v Miletíně i okolí a jejich význam

10. května ulice Podle osvobození Miletína Rudou armádou 10. května 1945.
Arnoldova
 
ulice
 

P. Jan Arnold (1785 - 1872), farář v Miletíně v letech 1822 - 1838. V letech 1941 - 45 nesla toto jméno i současná ulice Tyršova.

Barákova ulice Josef Barák (1833 - 1883), český spisovatel a novinář.
Barbory Linkové

 
ulice

 

Barbora Linková (1791 - 1864), matka Bedřicha Smetany. Narodila se v Miletíně v č. 103 (nové 147 - dnes neexistující dům na zahradě u č. 128, v současnosti zde vyrůstá nový domek).

Bažantnice přírodní rezervace

Lužní les okolo rybníku Povolíru - od roku 1956 Státní přírodní rezervace.

Bidlova
 
ulice
 

Josef Bidlo (1848 - 1929), řídící učitel a kronikář v Miletíně. Ulice pojmenována r. 1933.

Borový
 
les, místní název
 

Lesík při tzv. staré hořické cestě. Podle stromů borovic. Dříve též Buben, podle nedalekého rybníku.

Bräuhausgasse ulice viz. Pivovarská
Březina les, místní název Lesík při silnici ke Zdobínu a Dvoru Králové. Podle stromů, bříz.
Buben

 
rybník

 

Rybník mezi starou a novou hořickou silnicí, vypuštěný v šedesátých letech 19. století. Dřív též les u staré hořické silnice, dnes Borový. Podle přítoku, kterým je potok stejného jména.

Bubnovka
 
rybník
 

Historický rybník Buben obnovený r. 1949 pod novým jménem. Podle přítoku, kterým je potok stejného jména.

Buček les

Lesík uprostřed polí, západně od Trotinky a Horek. Podle stromů, buků.

Bystrý potok Původní pramen řeky Bystřice na jižním úbočí Zvičiny u Třebihošťě.
Bystřice

 
řeka

 

Původně tzv. Bystrý potok, pramenící na západním svahu Zvičiny pod tzv. Zvičinskými chalupami. Později byl překvalifikován jako nejdelší zdrojnice řeky Bystřice.

Dolení
 
ulice
 
Starý název, podle polohy vůči náměstí. Též Hořická, Jaroměřská. Dnes ulice Palackého.
Dolenec dvůr, osada Zemědělská usedlost jižně od Rohoznice. Podle místních podmínek.
Erbena, K. J. náměstí viz. K. J. Erbena
Farská zahrada
 
místní název
 
Pozemky v sousedství č.p. 3 (fara), mezi ulicemi Tyršovou a Parkání. Bývalá farská zahrada, rozparcelovaná v 80. letech 20. století.
Františka Josefa I.
 
náměstí
 
Prostor před věží, mezi čp. 104 a 103 na Parkáni. Po převratu r. 1918 již nepojmenováno.
Hankova

 
ulice

 
Starý název, podle Václava Hanky (1791 - 1861), literárního vědce a objevitele Rukopisu Královédvorského. Též Mlýnská, Královédvorská, dnes 10. května.
Havlíčkova ulice Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856), český novinář a vlastenec.
Hintere Bräuhausgasse ulice
 
Starý název ("za pivovarskou ulicí"), podle polohy. Dnes ulice Barbory Linkové.
Horitzer Gasse ulice viz. Hořická
Horka
 
osada, místní název Osada při silnici k Trotině. Podle vyvýšeniny západně od Miletína.
 
Hoření
 
ulice
 
Starý název, podle polohy vůči náměstí. Též Pivovarská, Jičínská. Dnes ulice Komenského.
Hořická
 
ulice
 
Starý název, podle směru k městu Hořice. Též Jaroměřská, Dolení, dnes Palackého.
Hřbitovní
 
ulice
 
Starý název, podle sousedního hřbitova. Též Na Kocandě, Podchrastecká, dnes Barákova.
Chrostower Gasse ulice viz. Chroustovská
Chroustovská
 
ulice
 
Starý název, podle směru k osadě Chroustovu. Dříve též začátek úvozové cesty ke Zvičině. Dnes ulice Arnoldova.
Jaroměřská
 
ulice
 
Starý název, podle směru k městu Jaroměři. Též Hořická, Dolení, dnes Palackého.
Jeníkov
 
dvůr, osada
 
Zemědělská usedlost jižně od Miletína, při staré hořické silnici. Patrně podle vlastního jména.
Jičínská
 
ulice
 
Starý název, podle směru k městu Jičínu. Též Hoření, Pivovarská, dnes Komenského.
Jiráskova ulice Alois Jirásek (1851 - 1930), český spisovatel.
Jiřího z Poděbrad
 
ulice
 
Jiří z Poděbrad (1420 - 1471), český panovník a král v letech 1458 - 1471.
Jordánek rybník Rybník v Miletínku, západně od Miletína. Patrně podle příjmí.
K. J. Erbena
 
náměstí
 
Karel Jaromír Erben (1811 - 1870), básník a spisovatel, miletínský rodák.
Kocanda ulice Okolí Barákovy ulice. Kocanda - obecný a velice častý český místní název.
Komenského ulice Jan Amos Komenský (1592 - 1670), zakladatele novověkého školství.
Koželužský plácek
 
náměstí, místní název Trojúhelníkové náměstíčko na Havlíčkově ulici, před mostem do Rohoznice. Název se už nepoužívá.
Královédvorská
 
ulice
 
Starý název, podle směru k městu Dvoru Králové. Též Mlýnská, Hankova, dnes 10. května.
Lázeňská
 
ulice
 
Starý název, podle směru k Miletínským Lázním. Též Pod farskou zahradou, Šindelářská, Arnoldova, Nová, dnes Tyršova.
Lázně místní název viz. Miletínské Lázně
Lederer Platz
 
náměstí, místní název viz. Koželužský plácek
 
Lhotova

 
ulice

 
Augustin Lhota (1801 - 1882), vrchnostenský důchodní a miletínský měšťan. Štědře podporoval školství a nemajetné. Ulice pojmenována r. 1933.
Miletín
 
město
 
Název pochází buď z místního názvu tvrze "milý týn", nebo vlastního jména Milota - Milotův dvůr, Milotín.
Miletínské Lázně
 
místní název
 
Bývalé lázně s koupelemi na Bystřici (dnes Bystrém potoku) severně od Miletína, zmiňované už r. 1752, zrušené r. 1916. Též Svatojánské lázně.
Mlýnská
 
ulice
 
Starý název podle směru k tzv. obecnímu mlýnu. Též Královédvorská, dnes 10. května.
Mühl Gasse ulice viz. Mlýnská
Na Bystřici místní název Okolí Bystrého potoka na východním okraji Miletína - dříve říčka Bystřice.
Na Drahách místní název Okolí polní cesty k Chroustovu - dříve úvozové cesty, dráhy.
Na Drážkách ulice, místní název Tzv. stará hořická silnice - dříve úvozová cesta, dráha.
Na Chrasti
 
místní název
 
Pahorek na východní straně Miletína v sousedství Barákovy ulice. Stávala zde Boží muka, od r. 1864 je zde hřbitov. Podle dříví, chrastí.
Na Kocandě
 
ulice, místní název
 
Starý název, podle místního jména. Též Podchrastecká, Hřbitovní, dnes Barákova.
Na Koši
 
místní název
 
Louky pod hrází bývalého rybníka Penížku v západní části Miletína. Podle bývalého rybníka Koše.
Na Malé straně místní název Pravý břeh Bystřice v jižní části Rohoznice. Podle charakteru krajiny.
Na Ohrádce
 
místní název
 
Místo mezi Arnoldovou ulicí a říčkou Bystřicí. Podle bývalého laťkového plotu.
Na Oštipci
 
místní název
 
Snížené místo na západním okraji ulice Jiřího z Poděbrad před křižovatkou staré a nové hořické silnice. Býval zde rybník Oštipec.
Na Parkáni

 
místní název

 
Historický prostor v centru města v okolí kostela a zámku. Dříve zde stávala tvrz a hrad. Podle parkánu, tj. prostoru mezi hradbami. Též Nám. cís. Františka Josefa I.
Na schůdkách
 
místní název
 
Průchod z Tyršovy ulice směrem k továrně. Podle schodiště v prudkém svahu.
Na Tašenberku

 
místní název

 
Pahorek na jižním okraji Miletína, u tzv. nové hořické silnice. Historicky uváděn též název "Na rovně". Snad z německého "Tassenberg", tj.Tasova hora.
Na Těžké,
Na Těžký
místní název
 
Místo mezi Rohoznicí a Miletínem na pravém břehu Bystřice. Původ názvu není zřejmý.
Nad Lázněmi
 
místní název
 
Les nad Miletínskými lázněmi, dnes tudy prochází silnice ke Dvoru Králové.
Neue Gasse ulice viz. Nová
Nová
 
ulice
 
Starý název, podle místních podmínek. Též Arnoldova, Šindelářská, Pod farskou zahradou, dnes Tyršova.
Nový rybník Rybník v Bažantnici, podle místních podmínek.
Od roklí místní název viz. U roklí
Ohrádka místní název viz. Na Ohrádce.
Oštipec, Oštipek, Voštipec rybník
 
Rybník při západním okraji ulice Jiřího z Poděbrad. Na konci 19. století vypuštěn, později opakovaně obnoven a definitivně zrušen po 2. sv. válce.
Palackého ulice František Palacký (1798 - 1876), český historik a politik.
Parkáň, Parkán místní název viz. Na Parkáni
Pekařina místní název Louka severovýchodně od rybníku Bubnovky, původ názvu není zřejmý.
Penížek rybník Bývalý nejrozsáhlejší rybník na západním okraji Miletína, zrušený r. 1849.
Pivovarská
 
ulice
 
Starý název, podle směru k tzv. panskému pivovaru. Též Jičínská, Hoření, dnes Komenského.
Pod farskou zahradou ulice
 
Starý název, ulice sousedila s tzv. farskou zahradou. Též Nová, Lázeňská, Šindelářská, Arnoldova. Dnes Tyršova.
Pod polskou cestou
 
místní název
 
V Rohoznici, na pravém břehu Bystřice. Též Na Těžké. Pravděpodobně podle cesty k osadě Polšť, dříve Polákov.
Podháj
 
osada, místní název Osada u silnice k Tetínu a Lázním Bělohradu. Místo blízko lesa.
 
Podchrastecká
 
ulice
 
Starý název, podle místního jména. Též Na Kocandě, Hřbitovní, dnes Barákova.
Polšť
 
osada
 
Osada jižně od Miletína,  pod lesem Bukovinou. Též Polákov - podle prvních osadníků, rodu Poláků.
Povolír, Povolil rybník Rybník v Bažantnici, západně od Miletína. Původ názvu není zřejmý.
Rohosnitzer Gasse ulice viz. Rohoznická
Rohoznice obec Rohoz - rohož, též síť
Rohoznická ulice Starý název, podle směru ke vsi Rohoznice. Dnes Havlíčkova.
Smíšek
 
rybník
 
Rybník severně od dvoru Jeníkova, hrází mu byla stará hořická silnice. V polovině 19. století byl vysušen.
Sulek
 
rybník
 
Rybník vysušený počátkem 19. století. Nacházel se západně od tzv. nové hořické silnice před Bažantnicí. Po Penížku druhý největší miletínský rybník.
Svatojanské Lázně místní název viz. Miletínské Lázně
Šindelářská
 
ulice
 
Starý název, podle místních řemeslníků. Též Arnoldova, Nová, Lázeňská, Pod farskou zahradou, dnes Tyršova.
Štěpnice
 
kopec, místní název Pahorek při tzv. staré hořické cestě, název pravděpodobně podle stromů.
 
Tašenberg, Tašenberk kopec, místní název viz. Na Tašenberku
 
Trotinka


 
osada, místní název

 
Osada na východním okraji Miletína, též Malá Trotina, Kleintrottin. Podle staročeského výrazu "trotiti" = kácet, mítit, Trotina = mítina. Má dvě části - Dolní Tr. v údolí Bystrého potoku a Horní Tr., výše ve svahu u silnice ke Zdobínu.
Tyršova ulice Podle Miroslava Tyrše (1832 - 1884), zakladatele Sokola.
U Bažantnice místní název V sousedství Bažantnice (viz.).
U Borového místní název Místo v Rohoznici, podle borového hájku v sousedství.
U Bučku místní název Místo v sousedství lesíku Bučku (viz.).
U cihelny
 
místní název
 
Místo u silnice k Lázním Bělohradu. Stávala zde tzv. kruhová cihelna zrušená r. 1956, zbořená v 60. letech.
U hrušky
 
kopec, místní název Místo východně od Rohoznice. Patrně podle osamoceného stromu hrušně.
 
U Penížka místní název Místo u silnice k Lázním Bělohradu. Podle bývalého rybníku Penížku (viz.).
U popraviště
 
místní název
 
Místo na cestě k Chroustovu, též Na Drahách. Vykonávaly se zde hrdelní tresty.
U remízku
 
místní název
 
Místo východně od Rohoznice, u silnice do Poličan. Podle charakteru krajiny.
U roklí
 
místní název
 
Rokle pod hrází bývalého rybníka Penížku, kterou protéká říčka Bystřice (dříve potok Bystrý). Podle charakteru krajiny.
U Šarhovny

 
místní název

 
U katovny - okolí křižovatky staré a nové hořické silnice. Též Na Drážce. Podle obydlí popravčího, patrně podle německého "Scharfmeister" - mistr ostrého meče, kat.
U váhy
 
místní název
 
Místo na jižním okraji města u nové hořické silnice. Též Na Tašenberku. Podle obecní váhy, zrušené r. 1944.
Ulička místní název Průchod domem č.p. 6 z náměstí K. J. Erbena do Tyršovy ulice. Také Zvičinská ulička.
Ve splávkách
 
místní název
 
Místo v severní části Rohoznice, na levém břehu Bystřice. Patrně podle charakteru toku Bystřice.
Voštipec rybník viz. Oštipec
Žlábky
 
místní název
 
Místo severně od Miletína, v sousedství cesty ke Chroustovu. Též Na Drahách. Patrně podle charakteru krajiny.

 

Chcete něco doplnit, nebo opravit?

Napište nám!

miletin@hlavati.cz

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2017