Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

Dějiny města

 

   Když v červenci 1846 lehla popelem stará škola na Parkáni u hřbitovní zdi, učilo se provizorně na více místech, jedna třída v čp. 131, druhá v hostinci čp. 5. Když město získalo v roce 1870 nárožní dům čp. 100, byla škola zřízena zde a zůstala tu rovných 40 let. Narůstajícímu počtu tříd však záhy také nedostačovala a 1. a 2. třída byly umístěny do nevhodných prostor v zámku. Řešením tedy mohla být jen stavba nové a moderní školní budovy. Uvažovalo se o ní již v 90. letech, tehdy si ji však město nemohlo dovolit, neboť stále ještě splácelo dům čp. 100. Teprve v novém století dostaly úvahy o nové škole konkrétní formu. V létě 1909 započaly na obecních pozemcích v sousedství zámeckého parku stavební práce podle plánů arch. Josefa Jánského z Prahy, řízené místním stavitelem Jindřichem Madarem. Do zimy byla budova pod střechou a v srpnu 1910 úspěšně zkolaudována. Celkové náklady přesáhly 250.000 korun.
   Nová budova byla slavnostně otevřena a vysvěcena 8. září 1910, jako "Jubilejní škola císaře a krále Františka Josefa I." Poprvé zde bylo možno vyučovat všechny třídy Obecné školy pod jednou střechou, sídlila zde rovněž Průmyslová škola pokračovací a od r. 1919 také miletínská měšťanka.
   Sto let miletínské školy si připomeneme na několika fotografiích.

vzpomínky pamětníků
     

Památky

rejstřík místních názvů

     

Fotogalerie

miletínský pivovar v čp. 126

     

Karel Jaromír Erben

domek čp. 174

     

Miletínské Modlitbičky

městská a obecní symbolika

     

Osobnosti

škola

     

Různé

Bohuslav a Berta

     

Odkazy

rekord Jiřího Voňky

     

Hlavatí z Horek

 
     
 

 

.

Původní tvář miletínské školy ve 20. letech.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2013