Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

ZPĚT na Dějiny města

 

Městská rada při smuteční tryzně za TGM (20. 9. 1937). Zleva sedící: Emil Laušman, Fr. Hrnčíř,
Fr. Petřík, Boh. Groh, Petr Svoboda, starosta Jar. Konopáč, Jos. Špringer, Fr. Braun a K. Zívr.

majitelé panství a velkostatku
     

Památky

představitelé města

     

Fotogalerie

církevní správa

     

Karel Jaromír Erben

řídící učitelé a ředitelé školy

     

Miletínské Modlitbičky

kroniky a kronikáři

     

Osobnosti

literatura o Miletíně

     

Různé

matriky

     

Odkazy

různé

     

Hlavatí z Horek

   
     
 

 

V druhé polovině 17. století byl miletínský magistrát složen z dvanácti konšelů v jejichž čele stál primátor (primas), loajální zástupce obce, jmenovaný vrchností na neomezenou dobu.  Jménem konšelů jednal v praktických záležitostech purkmistr – v této funkci se konšelé střídali po čtyřech týdnech, od roku 1751 pak po měsíci. Po reformách na konci 18. století se stal z primátora první radní a skutečným představitelem obce purkmistr volený radou na 4 roky a potvrzený vrchností. Se vznikem obecní samosprávy v roce 1850 nahradil purkmistra volený starosta.
Letopočet mezi pomlčkami znamená rok, nebo časový rozsah, ke kterému se o dotyčném dochovala zmínka.

Ve funkci Jméno Funkce  
- 1661 - 1679 Jiří Nosál (Nosal, Nosek) primátor † 1679
  Adam Šrajer primátor  
- 1697 - 1719 - Jan Kvost (Quost) primátor řezník
- 1727 - Anton Drobny primátor  
- 1737 - Kryštof Erban primátor  
- 1748 - 1751- Gottfried Exner primátor  
- 1753 - Karel Erban primátor chirurg
- 1754 - 1762 Jan Laušman primátor  
1762 - 1771 - Karel Erben primátor  
- 1773 -1781 Jan Laušman primátor punčochář
1781 - 1782 - Jiří Dreyšuk primátor  
- 1783 - 1788 - Jan Purkert primátor  
- 1790 - 1793 - Jan Laušman primátor, purkmistr  
- 1795 Jan Lhota purkmistr † 1795
- 1796 - Josef Vlček purkmistr měšťan z čp. 15
- 1798 - 1800 - Jiří Dreyšuk purkmistr  
- 1802 - Josef Erben purkmistr  
1806 - 1826? Václav Erben purkmistr žil v letech 1768 - 1826
1826 - 1833 - Josef Pišl purkmistr  
- 1835 - František Pečenka purkmistr kovář z čp. 103
- 1845 - Jan Černý purkmistr mydlář z čp. 22
- 1849 - 1877 František Pečenka purkmistr, starosta  
1877 František Richter starosta z čp. 13
1886 Josef Erben starosta mlynář z čp. 86
  Jan Diviš starosta řídící učitel z Milovic v.v., v čp. 92, zemřel ve funkci r. 1889
1889 Jan Lhota první radní poštmistr z čp. 87
1892 František Pečenka starosta (1857 - 1905), obchodník z čp. 103, zemřel ve funkci
1905 František Chmelík první radní soustružník z čp. 10
1906 Jindřich Fähnrich starosta (1853 - 1924)
 trafikant z čp. 19
1911 Jan Vondrouš starosta

(1859 - 1932)
sedlář z čp. 135

1919 František Tázler starosta (1872 - 1935)
krupař z čp. 111
1923 Jan Vondrouš starosta viz výše
1931 Jaroslav Konopáč starosta

(1891 - ?)
sedlář z čp. 245, později nájemce restaurace v Sousedském domě

1938 Josef Kulhánek starosta

(1897 - 1967) trafikant z čp. 20

1942 František Pišl předseda rady (1895 - 1964) rolník, mlynář z Trotinky čp. 199
5. 5. 1945 Josef Špringer předseda Národního revolučního výboru (1882 - 1961), bývalý starosta Hořic a ředitel školy v.v., z čp. 100
21. 5. 1945 Václav Haláček předseda Národního výboru (1913 - 1991), lesní inženýr
19. 10. 1945 Emil Laušman předseda Národního výboru

(1898 - 1970), cukrář z čp. 93

16. 3. 1948 Bohumil Veselý předseda Místního Národního Výboru (1898 - 1954), učitel, ředitel školy
16. 11. 1948 Jaroslav Kopecký předseda MNV správce Občanské záložny v čp. 7
28. 3. 1949 Josef Trnka předseda MNV  
1964 Josef Šedivý předseda MNV  
1972 Jindřich Dubenecký předseda MNV (1930 - 2014)
29. 5. 1990 Josef Petera přednosta Obecního úřadu  
11/1990 Lenka Kožíšková starostka (* 1948)
2002 Miloslav Hýbner starosta (* 1946)
2006 Miroslav Nosek starosta (* 1969)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2020