Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

ZPĚT na Dějiny města


 

 

 

 

 

 

kniže Alexander z Schönburg-Hartensteinu
(1826-1896)
majitel velkostatku Miletín v letech 1881-1896

majitelé panství a velkostatku
     

Památky

představitelé města

     

Fotogalerie

církevní správa

     

Karel Jaromír Erben

řídící učitelé a ředitelé školy

     

Miletínské Modlitbičky

kroniky a kronikáři

     

Osobnosti

literatura o Miletíně

     

Různé

matriky

     

Odkazy

různé

     

Hlavatí z Horek

   
     
   
1124 první písemná zmínka o Miletíně - Miletín je knížecím strážním hradem,
pobývá zde kníže Vladislav

  Miletín získává patrně jako dědičnou výsluhu některý z členů rodu erbu šachovnice
(1228) Zbraslav, syn Vchynův, královský číšník - Miletín je věnem jeho manželky Domaslavy
1241 Řád Německých rytířů, získal darem
1354 Krušinové z Lichtenburka získali část Miletína
1410 Beneš z Choustníka s chotí Manou koupil křižovnickou část Miletína
1418 Jan Městecký z Opočna krátce ovládl křižovnickou část Miletína
1437 Hynek Krušina z Lichtenburka vlastní celý Miletín
1454 Vilém Krušina z Lichtenburka, ujal se po otci
1502 Heřman Krušina z Lichtenburka, převzal od otce
1514 Bernard Krušina z Lichtenburka, převzal po otci
1520 Burian Trčka z Lípy, koupil
1522 Jan Trčka z Lípy, po otci převzal
1540 Zikmund Smiřický ze Smiřic, koupil
1548 Albrecht Smiřický ze Smiřic, zdědil
1560 Jiří z Valdštejna a na Hostinném, koupil
1584 Jindřich z Valdštejna, zdědil a po dovršení zletilosti r. 1594 převzal
1596 Bartoloměj z Valdštejna, převzal od bratra
1617 Magdalena z Valdštejna, roz. Bohdanecká z Hodkova, zdědila po manželovi
1622 Albrecht z Valdštejna, vévoda Frýdlantský, jako poručník nezletilých dědiců, ujal
1625 Hannibal z Valdštejna, převzal
1628 Albrecht z Valdštejna, odkoupil
1634 Magdalena z Valdštejna, opět provdaná Míčanová, převzala po zavražděném
1654 Jan Kryštof z Valdštejna, převzal po matce
1657 Vilém Kryštof Maxmilián z Valdštejna, ujal se po strýci
1687 Barbora Terezie Josefa z Valdštejna, převzala po otci a matce
1692 Jiří Fridrich hrabě z Oppersdorfu (1653-1743), oženil se s Barborou Terezií Josefou z Valdštejna a po její smrti zdědil.
1744 Marie Anna hraběnka z Magni (provdaná z Kolovrat a z Morzinu), zdědila
1766 Josef Jan Sosnovec svobodný pán z Vlkanova, koupil
1780 dědicové - Angelina z Vlkánova, vdova a synové Václav, Jan a Josef
1798 Ignác Falge (1742-1805), měšťan a obchodník z Trutnova, koupil
1805 Ignác Josef Falge (1769-1825), převzal po otci
1825 Ignác Václav Falge (1803-1855), zdědil
1855 Marie hraběnka z Thun - Hohensteinu (1832-1904), koupila od dědiců po Ignáci Václavu Falgovi
1881 Alexandr kníže z Schönburg - Hartensteinu (1826-1896), koupil

1896 Alois kníže z Schönburg - Hartensteinu (1858-1944), zdědil po otci
1913 Moravská agrární a průmyslová banka, koupila
1915 Ing. Jan Alfons Šimáček, architekt z Prahy s chotí, koupili  
1941 Marie Stýblová, po matce polovinu zdědila  
1942 Marie Stýblová, od nevlastního otce druhou polovinu koupila  
1948 národní správa  
1950 JZD Miletín  
1998 Ondřej Stýblo v restituci získal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2016