Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

ZPĚT na Dějiny města

 

majitelé panství a velkostatku
     

Památky

představitelé města

     

Fotogalerie

církevní správa

     

Karel Jaromír Erben

řídící učitelé a ředitelé školy

     

Miletínské Modlitbičky

kroniky a kronikáři

     

Osobnosti

literatura o Miletíně

     

Různé

matriky

     

Odkazy

různé

     

Hlavatí z Horek

   
     
   

autor

název

rok

odkaz

Tabulka obsahuje výběrovou bibliografii Miletína a jeho nejbližšího okolí. Z této literatury a dalších uvedených pramenů byly čerpány informace použité na těchto webových stránkách.

Knihy

Joannes Altenberger Gründliche, und Wahrhaffte Beschreibung Des Milletiner Gesundheit-Baades 1752 ZDE
Karl Joseph Biener von Bienenberg Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen (III. díl - Miletín, str. 159 - 170) 1785 ZDE
Jaroslaus Schaller Topographie des Königreichs Böhmen (16. díl - Bidschower Kreis - Miletín, str. 139 - 145) 1790 ZDE
Joseph Ladislav Jandera Uiber Miletin in Böhmen; Ein topographisch-historischer Versuch 1830 ZDE
Maximilian Millauer Der deutsche Ritterorden in Böhmen (Miletín, str. 59 - 60, + přílohy!) 1832 ZDE
Johann Gottfried Sommer Das Königreich Böhmen (svazek III. – Bidschower kreis - Miletín, str. 233 - 245) 1835 ZDE
Josef Horák Topografický popis všech osad hejtmanství Kralohradeckého (Miletín, str. 93 - 98) 1877 ZDE
August Sedláček Hrady, zámky  a tvrze království Českého (V. díl - Podkrkonoší - Miletín, str. 123 - 129) 1887 ZDE
Jan Nepomuk Lhota Miletín nad Bystřicí. Příběhy jeho a památky. 1888 ZDE
Hynek Tittl Schematismus velkostatků v království Českém (Miletín, str. 633) 1894 ZDE
kolektiv Národopisný sborník okresu Hořického 1895 ZDE
Václav Kudrnáč Úplný adresář a popis politického okresu královéhradeckého, Okres Hořice (Miletín, okr. Hořický, str. 71 - 82) 1903  
Antonín Cechner Soupis památek historických a uměleckých v království Českém (svazek XXXI. - Politický okres Novopacký - Miletín, str. 81 - 94) 1909 ZDE
Karel Novotný, Josef Pokorný Průvodce krajem podzvičinským 1926  
Jan Heřbolt Čtyřicet let Občanské záložny v Miletíně (1887 - 1927) 1927  
  Pamětní spis k jubilejním oslavám stoletého trvání českého divadla v Miletíně (1827 – 1927) 1927  
Filip Šubrt Průvodce po Miletíně a okolí 1929  
Josef Řehák, Josef Pokorný Vzpomínky Hořicka. Vypravování o válce v roce 1866. Hořice za světové války r. 1914 – 1918. 1929  
František Hlaváč Muzea v Podzvičinsku 1932  
  Pamětní list tělocvičné jednoty Sokol vydaný k slavnostnímu otevření sokolovny. 1934  
  Miletín. Rodiště Karla Jaromíra Erbena - příloha Hořického obzoru  č. 25 a 26 1936  
František Kučera Domy v Miletíně a jich majitelé 1937  
Alois Kněžourek Za starých časů - Občanská záložna v Miletíně 1938  
Josef Vítězslav Šimák České dějiny I/5 - Středověká kolonisace v zemích českých. Miletín - str. 872 - 877 1938  
Josef Špringer Mateřídouška - sborník 1. Erbenova Miletína 1946  
Alois Jilemnický Domov v kopcích I. 1977  
Alois Jilemnický Domov v kopcích II. 1980  
Josef Kmoníček Kopce nemusí přinášet jen bídu 1982  
Karel Kuča Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (Miletín, str. 894 - 899) 1998  
Tomáš Durdík Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Miletín, str. 362) 1999  
Stanislav Friedrich

180 let ochotnického divadla v Miletíně 1827 – 2007

2007  
  ALMANACH. Základní škola K. J. Erbena Miletín 1910 - 2010 2010  
Stanislav Friedrich Karel Jaromír Erben 1811 - 1870. Miletín 1124 - 2010 2010  
Jan Kroča, Marie Holečková Tajemnou krajinou Erbenových balad 2011  
Jan Hlavatý Kostel Zvěstování Panny Marie v Miletíně 1267 - 2017 2017  

Sborníky

Muzeum podkrkonoší Trutnov Krkonoše - podkrkonoší
zejm. č. 4/1969,
Wolf, Halíčková: Jan Nepomuk Lhota. Život a dílo.
a č. 7/1982,
Balatková: K dějinám Řádu německých rytířů v Miletíně.

od 1963

 
Okresní muzeum a galerie Jičín Muzejní noviny (č. 8/1995)

1995

ZDE

Matice moravská, FF MU Brno Historie ´97, zejm.  Martin Čapský: Miletínská komenda řádu německých rytířů v době předhusitské ve světle účetních pramenů.

1998

 
Okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech Královéhradecko - Sborník pro poučenou veřejnost

od 2004

 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Královédvorsko - Sborník pro dějiny regionu

2006, 2007

 
Státní oblastní archiv v Zámrsku Sborník prací východočeských archivů 15/2011

2011

 

Periodika

Učitelská jednota Budeč Hořice Pod Zvičinou 1920-1938  
ONV Hořice Pod Zvičinou 1947-1948  
Gymnázium a Městské muzeum Hořice Pod Zvičinou od 1996  
KRNAP Krkonoše - Jizerské hory od 1968 ZDE
Obecní úřad Miletín Miletínské Aktuality 1995-2002  
Městský úřad Miletín Sousedské listy   ZDE
Městský úřad Lázně Bělohrad Bělohradské listy od 2000 ZDE
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem - vlastivědné čtení od 1994  

Rukopisy

Josef Špringer Mateřídouška II.- Ze starého Erbenova Miletína (1948)  
Josef Špringer Z dějin městečka Miletína    
Alois Jilemnický Vlasti naší milé (1984)  

Kroniky

Lhota, Schrimpf, Bidlo, Kučera Pamětní kniha 1849 - 1930 (městská)    
František Kučera Pamětní kniha města Miletína 1931 - 1938    
František Kučera Pamětní kniha 1939 - 1952    
Kučera, Kněžourek Obecní kronika 1953 - 1983    
Doubek, Hak Pamětní kniha - Obec Miletín od 1988    
Josef Špringer Kronika Miletína, města a okolí (1124 - 1918) - sedm svazků (svazek č. III 1800 - 1849 je v současnosti považován za ztracený) 1941 - 1961  
Alois Kněžourek Kronika města Miletína 1968 - 1981  

Různé

Alena Jirsáková Kulturní, osvětová a vzdělávací činnost na Miletínsku mezi léty 1900 - 1914. Diplomová práce. 2006 ZDE
Jan Hlavatý Květnové povstání 1945 v Miletíně. Bakalářská práce. 2011 ZDE
Jan Hlavatý Miletínské dějepisectví v období 18. a 19. století. Diplomová práce. 2013 ZDE
Anna Holanová Historie města Miletín v letech 1938 - 1948. Bakalářská práce. 2016 ZDE
Jan Jirsák Velký požár Miletína v roce 1846. Bakalářská práce. 2017 ZDE
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2017