Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

ZPĚT na Dějiny města

 


První májová mše v roce 1939

majitelé panství a velkostatku
     

Památky

představitelé města

     

Fotogalerie

církevní správa

     

Karel Jaromír Erben

řídící učitelé a ředitelé školy

     

Miletínské Modlitbičky

kroniky a kronikáři

     

Osobnosti

literatura o Miletíně

     

Různé

matriky

     

Odkazy

různé

     

Hlavatí z Horek

   
     
   

Prvními duchovními správci farnosti byli řeholníci Řádu německých rytířů. Z přelomu 60. a 70. let 13. století známe Magnuse a jeho nástupce Šimona, od poloviny 14. století to byli Jindřich, od r. 1359 Lukáš, od r. 1365 Mikuláš, po něm Meinlin, od r. 1375 Jan, pak Mikšík, po něm od r. 1393 František, od r. 1397 Albert, po něm Ulrich a od 1406 Havlík. Z farářů podobojí jsou jménem známi Jiří ze Dvoru (k roku 1522), Jan (k roku 1537). K roku 1578 je znám Ondřej Brunclík, po něm Bohuslav Bepta z Vysokého Mýta, který odešel z Miletína roku 1604. Dál známi Sigmund Tribuletius, Václav Hodek a Václav Halicius k r. 1629.

- 1636 - 1660 Jiří Cerman farář, založil křestní matriku
1660 - 1661 Jiří Frant. Jos. Čermucký farář
1661 - 1662 Jan Najmon farář
1662 Jan Stanislav Kozojedský farář
1662 - 1664 Bartoloměj Bulovský farář
1665 - 1667 Jan Heinschmidberský farář
1668 - 1678 Jan Antonín Žalkovský farář
1679 - 1693 Matěj František Janata farář, předtím administrátor  
1693 - 1711 Jiří Vojtěch Žálský administrátor
1711 - 1712 Fiala administrátor
1712 - 1713 Václav Alexius administrátor
1713 - 1716 Koldic administrátor, pak farář

Roku 1716 se oddělila farnost Lanžov a dále má vlastního duchovního správce.

1716 - 1729 Michal Piczak  
1729 - 1741 Josef Vavřinec Sopoušek farář
1741 - 1742 Rudolf Komárek administrátor
1742 - 1752 Josef Černý farář
1752 - 1795 Ignác Dominik Baudisch

farář. * asi 1719, předtím farář v Merklovicích na panství Adršpašském. Za jeho působení byla vystavěna fara, opraven kostel, založena farní kronika. Těšil se oblibě u vrchnosti, zpočátku však neoblibě u poddaných. Zemřel 23.4.1795 v Miletíně. Dlouho se na něj s vážností vzpomínalo.

Roku 1787 se do obvodu farnosti Miletín navrátila II. část Rohoznice, Úhlejov, Třebihošť a Zdobín

1795 - 1806 Josef Kupka

farář, předtím od r. 1777 kaplan. Často nemocný, zemřel 20. 2. 1806 v Miletíně.

1807 - 1821 Ignác Pacák

farář, předtím kaplan v Lomnici a farář v Kalné.  Měl rád společnost, často pořádal zábavy pro panstvo a přední měšťany. Zemřel v Miletíně 3. 6. 1821.

1821 Václav Rieger

farář, * 1781 v Poděbradech. Dříve kaplan v Lomnici. V Miletíně pouhých pět týdnů. 1. 8. 1821 ustanoven a už 7.9. zemřel.

1822 - 1838 Jan Arnold

* 14. 1. 1785 v Mnichově Hradišti. Dříve kaplanem v Trutnově, lokalistou v Hrubé Skále, farářem ve Slatinách. Vzorný kněz, věnoval hodně péče především škole a podpoře nadaných žáků.  R. 1837 byl však vypuzen z Miletína do Prahy, kde se stal jedním ze zakladatelů Měšťanské besedy a jedním z mužů roku 1848. Zemřel v Praze 14.8.1872. Na Miletín však až do smrti nezanevřel a přispěl mnoha knihami na novou obecní knihovnu.

1838 - 1859 Jan Černý

* 13. 4. 1788 v Hořicích. 1811 vysvěcen, poté kaplanem v Novém Bydžově a lokalistou v Chodovicích a farářem v Miletíně. Byl renesanční osobností, seriózně se věnoval astronomii, matematice a jazykovědě. Pro výuku náboženství si připravil vlastní učebnice. Byl všeobecně oblíben a vážen. Dokonale uspořádal matriky zpětně až do 17. stol. Na jaře 1859 utrpěl poranění při pádu z vozu a na jeho následky 27. 3. 1859 zemřel. Jeho ostatky byly  r. 1874 přeneseny na nový hřbitov, kde jsou dodnes uloženy v hrobce Lhotova rodu.

1859 - 1860 František Vintera administrátor
1860 - 1873 Augustin Buchtele

* 1803 v Nedošíně u Litomyšle, lokalista v Lipolticích, od 24. 4. 1860 farář v Miletíně. Udělal mnoho pro rozvoj farnosti. R. 1873 byl přeložen do Svinišťan u Choltic, kde zemřel.

1874 - 1885 Antonín Kopecký

* 1829 v Červených Janovicích, zemřel v Miletíně 7. 10. 1885.

17. 3. 1886 - 17. 4. 1891 Jan Kamarýt

* 4. 7. 1846 ve Velešíně, farář v Žabětíně u Brna, od 17. 3. 1886 v Miletíně. Zde 17. 4. 1891 zemřel.

10. 9. 1891 - 1928 Filip Šubrt

* 30. 4. 1860. Předtím administrátor v Deštné u Soběslavi. Aktivní a u lidí oblíbený farář, zajímal se o historii,  vydával pohlednice. Napsal brožurku o Miletíně, byl vášnivým holubářem a zručným řezbářem.  V r. 1828 odešel ze zdravotních důvodů do penze. Odstěhoval se do Deštné, kde 15. 5. 1934 zemřel.

1928 - 1935 Josef Janda

* 1870, farář, předtím administrátor v Jaroměři. Podle pamětníků často mrzutý člověk s kterým se těžko vycházelo. Od počátku roku 1935 těžce nemocný a neschopný vykonávat úřad. Zemřel v Miletíně 21. 8. 1936.

8/1935 - 9/1937 Josef Drbohlav

* 18. 8. 1886, působil na řadě míst. V Miletíně od 6. ledna 1935, kdy zastupoval nemocného P. Jandu. Ustanoven v srpnu jako administrátor. Už v roce 1937 přeložen do Sv. Kříže u Něm. Brodu.

1. 9. 1937 - 8/1939 František Červinka

* 27. 5. 1909. Nejprve kaplan v Poličce, pak administrátor v Miletíně. Už r. 1939 přeložen do Velké Losenice. Zemřel 10. 5. 1965 v Rokytnici nad Jizerou.

1. 8. 1939 - 30. 9. 1943 František Česenek

* 5. 2. 1911 v Seči. Působil v Černilově, Předhradí u Poděbrad, v Dašicích a ve Světlé nad Sázavou, pak v Miletíně. Mezi lidmi oblíbený, zanechal v Miletíně mnoho přátel. R. 1943 přeložen do Kratonoh, odtud r. 1947 do Zruče nad Sázavou.  Zde až do června 1957, kdy odešel do invalidního důchodu. Zemřel 8. 5. 1997, pohřben v Praze na Olšanech.

1. 10. 1943 - 31. 7. 1945 František Resler

* 14. 3. 1912 ve Výprachticích. Byl vysvěcen r. 1937, působil jako kaplan v Jičíně, od r. 1941 byl profesorem v hradeckém Boromeu, pak protokolistou biskupské konzistoře. Během působení v Miletíně také učil na středních školách v Jičíně. V Miletíně prožil konec války a velkou měrou přispěl k udržení klidu a pořádku za Květnové revoluce. Proto se však po válce dostal do konfliktu s představiteli nastupujícího režimu. Záhy byl přeložen do Dvora Králové a r. 1947 povýšen na děkana. R. 1956 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na čtyři roky. Po propuštění pracoval v JZD až do důchodu. Zemřel 26. 8. 1985 v rodných Výprachticích.(více ZDE )

1. 8. 1945 - 2. 10. 1991 Jindřich Lacina

* 9. 8. 1918 v Horním Javoří. Vysvěcen byl r. 1942, poté působil tři roky jako kaplan v Litomyšli. V Miletíně začínal jako administrátor, 1. 9. 1947 byl ustanoven farářem. Zůstal zde pak po celou svoji kněžskou službu až do své smrti, tedy celých 46 let. V Miletíně byl i za socialismu ctěnou a uznávanou osobou. Zemřel 2. 10. 1991.

Dále nemá farnost vlastního správce, dojíždí kněz z Lázní Bělohradu.

1. 11. 1991 - 14. 8. 1995 Václav Groh

administrátor v Lázních Bělohradě. Později člen řeholního společenství Paulánů ve Vranově u Brna.

15. 8. 1995 - 31. 7. 2001 Pawel Szumilas

Polský kněz byl nejprve dva roky kaplanem v Náchodě a administrátorem ve Studnici u Náchoda, poté farářem v Lázních Bělohradě. Po odchodu z Bělohradu šest let vikářem jičínského vikariátu. Na podzim 2007 se vrátil zpět do Polska.

1. 8. 2001 - 31. 12. 2008 Jiří Vojtěch Černý
1. 1. 2009 - 30. 6. 2009 Jan Barborka

Nar. 1980, po svém vysvěcení v roce 2008 se stal kaplanem ve Vysokém Veselí a od počátku roku 2009 administrátorem Bělohradské farnosti.

od 1. 7. 2009 Grzegorz Puszkiewicz

*  12.1.1967 v Dobrem, v Polsku. Od roku 2003 působí v Čechách, vysvěcen 2005. Do Lázní Bělohrad přišel jako administrátor z Havlíčkova Brodu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2013