Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

ZPĚT na Dějiny města

 

M A T R I K Y
 

majitelé panství a velkostatku
     

Památky

představitelé města

     

Fotogalerie

církevní správa

     

Karel Jaromír Erben

řídící učitelé a ředitelé školy

     

Miletínské Modlitbičky

kroniky a kronikáři

     

Osobnosti

literatura o Miletíně

     

Různé

matriky

     

Odkazy

různé

     

Hlavatí z Horek

   
     
   
Zajímavé záznamy - ZDE

Sbírka matrik Východočeského kraje Státního oblastního archivu v Zámrsku

farní úřad: Miletín
územní obvod: Miletín, Bezník, Borek, Červená Třemešná (též Třemešná), Dobeš, Chroustov, Lukaveček (též Lukavec, osada Borku), Rohoznice - do pol. 19. stol. rozdělena mezi panství Miletín a Bílé Poličany (1716-1784 ve farnosti Lanžov), Tetín, Trotinka (též Malá Trotina, osada Rohoznice), Třebihošť - 1716-1787 farnost Lanžov, Úhlejov - 1716-1786 farnost Lanžov, Brodek (osada Úhlejova), Vidoň (osada Tetína), Zdobín - 1716-1786 farnost Lanžov, Želejov, Jahodná (část obce Červená Třemešná), Dachova (část obce Červená Třemešná), Jeníkov (část obce Červená Třemešná), Kačerov (část obce Červená Třemešná), Miletínek (část obce Červená Třemešná), Vlkanov (osada Tetína), Dolní Dehtov (č. o., o. Třebihošť, okr. Trutnov) - pouze do cca 1688, pak farnost Lanžov a od 1787 farnost Bílá Třemešná, Horní Dehtov (z. s. j., č. o. Horní Dehtov, o. Třebihošť, okr. Trutnov) - pouze do cca 1688, pak farnost Lanžov a od 1787 farnost Bílá Třemešná lokality z filiálního obvodu, resp. pozdější farnosti Lanžov (1720 fara) Bílé Poličany, Doubravice - do pol. 19. stol. rozdělena mezi panství Bílé Poličany a Sadová, Lanžov, Lhotka (osada Lanžova), Miřejov (osada Lanžova), Řečice (osada Hor. Dehtov), Sedlec, Trotina, Velehrádek (osada Doubravice), Zábřezí, Zálesí (osada Doubravice)

druh fary: katolická, vikariát: Hořice, diecéze: Královéhradecká, matriční obvod: Hořice, okres: Jičín, kraj: Královéhradecký

typ územní rozsah časový rozsah pův. označení sign. SOA odkaz
           
N O farnost Miletín + filiální obvod Lanžov
(N V/1636-IV/1665, O 1660-II/1665)
1636 - 1665 A 101 - 1 ZDE
N O Z N
Miletín (IX/1665-X/1678)
Bezník (V/1665-VII/1678)
Borek (III/1666-V/1678)
Želejov (VI/1665-V/1678)
Chroustov (VIII/1665-VII/1678)
Rohoznice (VI/1665-IX/1678)
Červená Třemešná (XII/1665-IX/1678)
Třebihošť (1666-VIII/1678)
Úhlejov (VIII/1665-VIII/1677)
Zdobín (VII/1665-1676)
Trotina (VII/1665-VI/1678)
Bílé Poličany (VII/1665-X/1678)
Lanžov (V/1666-X/1678)
Zábřezí (VIII/1668-IX/1678)
Doubravice (VIII/1665-IX/1678)
Horní Dehtov (1666-III/1678)
Dolní Dehtov (XI/1665-IX/1678)
Zálesí (VIII/1665-VII/1678)
Sedlec (VI/1665-IX/1678)
Řečice (VI/1665-I/1678)
Dobeš (VII/1665-VIII/1676)
O
farnost Miletín + filiálka Lanžov (VI/1665-I/1678)
Z
farnost Miletín + filiálka Lanžov (V/1665-VIII/1678)
1665 - 1678 B 101 - 2 ZDE
N O Z N
Miletín (XII/1678-XI/1688)
Bezník (III/1680-XI/1688)
Borek (XI/1678-IX/1688)
Želejov (VI/1679-III/1688)
Chroustov (V/1680-V/1688)
Rohoznice (III/1679-XI/1688)
Trotinka (IX/1679-X/1688)
Červená Třemešná (1679-IX/1688)
Třebihošť (XII/1678-XI/1688)
Úhlejov (III/1679-III/1688)
Zdobín (VIII/1679-V/1687)
Trotina (XII/1678-IX/1688)
Bílé Poličany (1678-III/1687)
Lanžov (XI/1678-X/1686)
Zábřezí (VIII/1679-IV/1687)
Doubravice (XI/1678-IV/1687)
Horní Dehtov (1679-XI/1685)
Dolní Dehtov (III/1679-IV/1687)
Zálesí (II/1679-X/1685)
Sedlec (IV/1679-IV/1687)
Řečice (X/1679-III/1687)
Dobeš (III/1679-VII/1688)
O
farnost Miletín + filiálka Lanžov (XI/1678-VI/1688)
Z
farnost Miletín + filiálka Lanžov (XII/1678-XI/1688)
1678 - 1688 C 101 - 3 ZDE
N O Z N
Miletín (XI/1688-XI/1715)
Trotinka (X/1690-1715)
Rohoznice (II/1689-1715)
Červená Třemešná (II/1689-1715)
Dobeš (XII/1688-IV/1715),
Vidoň (VI/1695-IX/1715)
Bezník (III/1689-IV/1715)
Borek (II/1689-VIII/1714),
Lukaveček (VIII/1693-I/1715)
Želejov (VII/1689-V/1715)
Chroustov (III/1689-I/1716)
Třebihošť (VII/1689-XI/1715)
Úhlejov (VI/1689-XI/1715)
Zdobín (V/1689-VIII/1714)
Trotina (III/1689-VI/1715)
O
farnost Miletín + filiálka Lanžov (X/1688-XI/1715)
Z
farnost Miletín + filiálka Lanžov (II/1689-I/1716)
1688 - 1716 D 101 - 4 ZDE
N O Z N
Miletín (do XI/1746)
Trotinka (IV/1716-VII/1745),
Rohoznice (II/1716-1745),
Červená Třemešná (IX/1716-1745),
Tetín + Vidoň (XII/1715-XI/1744),
Dobeš (II/1716-X/1745),
Bezník (II/1716-III/1745),
Borek (VIII/1716-1745),
Lukaveček (III/1716-II/1745),
Želejov (II/1716-XI/1745),
Chroustov (1717-1745),
O
farnost (do XI/1746)
Z
farnost (III/1716-XI/1742)
1716 - 1746 E 101 - 5 ZDE
N O celá farnost ( N od IV/1743, O 1747 - 1772, fol. 2 pamětní zápis, fol. 295-297 mrtvě narození 1749-1780, fol. 298 nemanželské děti 1749-1759) 1743 - 1781 I. 101 - 6 ZDE
N celá farnost do X/1784
Bezník (XII/1784-VIII/1833)
Borek (VI/1785-VII/1819)
Chroustov (II/1785-XI/1849)
Dobeš (XI/1784-V/1819)
Lukaveček (XI/1784-VI/1844)
Miletín (XI/1784-V/1821)
Miletínek (III/1785-VII/1836)
Rohoznice I. část (XII/1784-I/1809)
Rohoznice II. část (XII/1784-II/1819)
Červ. Třemešná, Dachova, Jahodná (1785-V/1821)
Trotinka (IV/1785-V/1845)
Vidoň (XII/1784-I/1834)
Tetín, Vlkanov (XII/1784-III/1817)
Želejov (XI/1784-III/1821)
1782 - 1849 VII. 101 - 7 ZDE
N Miletín (VII/1835-XI/1851) 1835 - 1851 XI. 101 - 8 ZDE
N Miletín (XI/1851-V/1867, fol. 170 židovské zápisy 1861-1868) 1851 - 1868 XVIII. 101 - 9 ZDE
N Třebihošť (VII/1787-IV/1853)
Úhlejov (IV/1787-1850)
Zdobín (IV/1787-1850)
fol. 63-64 částečný index NOZ 1787 - 1790),
1787 - 1850 VIII. 101 - 10 ZDE
N Borek (od III/1820)
Dobeš (XI/1819-IV/1837)
Rohoznice I. část (do 1840)
Rohoznice II. část (IV/1819-1847)
Tetín, Vlkanov (VII/1817-IX/1849)
1809 - 1859 IX. 101 - 11 ZDE
O celá farnost do X/1784
Bezník (X/1784-II/1849)
Borek (VI/1785-XI/1849)
Chroustov (XI/1784-XI/1835)
Dobeš (V/1786-II/1846)
Lukaveček (XI/1784-VII/1849)
Miletín (XI/1784-VII/1849)
Miletínek (XI/1786-VII/1848)
Rohoznice I. část (XI/1784-XI/1841)
Rohoznice II. část (XI/1784-XI/1844)
Červená Třemešná,
Dachova, Jahodná (XI/1784-V/1849)
Trotinka (XI/1787-IX/1853)
Vidoň (XI/1784-X/1849)
Tetín, Vlkanov (XI/1784-II/1847)
Želejov (VII/1785-IV/1836)
1773 - 1849 VI. 101 - 12 ZDE
O Třebihošť (do IX/1862)
Úhlejov (1788 - X/1864)
Zdobín (XI/1796 - II/1864)
1787 - 1862 V. 101 - 13 ZDE
Z celá farnost do X/1784
Bezník (od II/1785)
Borek (III/1785-IV/1802)
Chroustov (od II/1785)
Dobeš (od VI/1785)
Lukaveček (IV/1785-II/1799)
Miletín (od XII/1785)
Miletínek (XI/1785-III/1803)
Rohoznice I. část (od XII/1784)
Rohoznice II. část (XI/1784-VII/1803)
Červená Třemešná,
Dachova, Jahodná (XI/1784-IX/1803)
Trotinka (XI/1784-XI/1803)
Vidoň (III/1785-XI/1803)
Tetín, Vlkanov (od XII/1784)
Želejov (XII/1784-I/1803)
fol. 170 vojenské zápisy 1758-1780
1743 - 1803 II. 101 - 14 ZDE
Z Třebihošť (od III/1787)
Úhlejov (od VI/1787)
Zdobín (XII/1787-VIII/1865)
1787 - 1865 III. 101 - 15 ZDE
Z

Miletín (do VI/1849)
Bezník (VIII/1804-IV/1882)
Borek (V/1804-XI/1882)
Chroustov (od IV/1804)
Dobeš (IX/1804-X/1882)
Lukaveček (IV/1805-VII/1881)
Miletínek (V/1804-IX/1881)
Rohoznice I. část (do 1772)
Rohoznice II. část (II/1804-1872)
Červená Třemešná,
Dachova, Jahodná (II/1804-IX/1870)
Trotinka (XI/1805-IX/1882)
Vidoň (od VIII/1804)
Tetín, Vlkanov (II/1804-VIII/1881)
Želejov (II/1804-XI/1866)

1804 - 1865 IV. 101 - 16 ZDE
N

Miletín (VI/1821-VII/1835)
Bezník (IV/1834-XI/1879)
Borek (V/1861-X/1882)
Chroustov (1850-VI/1873)
Lukaveček (XI/1847-IX/1882)
Miletínek (IX/1836-VII/1876)
Červená Třemešná,
Dachova, Jahodná (III/1822-1879)
Tetín, Vlkanov (X/1849-1874),
Trotinka (V/1846-II/1875)
Vidoň (VII/1834-VII/1879)
Želejov (IV/1821-X/1850)

1821 - 1882 X. 101 - 3337 ZDE
N Dobeš (V/1837-X/1876)
Úhlejov (1851-IV/1873)
Zdobín (1851-V/1873)
1837 - 1876 XIII. 101 - 3338 ZDE
N

Rohoznice I. část (do X/1867)
Rohoznice II. část (III/1848-1878)
Želejov (1851-VIII/1882)

1845 - 1882 XV. 101 - 3340 ZDE
N Miletín (od V/1867) 1867 - 1886 XXIII. 101 - 3341 ZDE
O

Třebihošť (II/1863-VII/1905)
Úhlejov (V/1865-VII/1899)
Zdobín (1865-I/1897)

1863 - 1905 XX. 101 - 6214 ZDE
O Miletín (VII/1848-XI/1922) 1848 - 1922 XVI. 101 - 7805 ZDE
Z Miletín (VI/1849-I/1929) 1849 - 1929 XVII. 101 - 7806 ZDE
           
I NOZ farnost Miletín + filiální obvod Lanžov
N (do 1739), O (1660-1746), Z (1668-1743)
1636 - 1746 I 101 - 17 ZDE
I N farnost 1740 - 1806 II 101 - 18 ZDE
I NOZ farnost 1806 - 1840 III 101 - 19 ZDE
I O farnost 1746 - 1806 II 101 - 20 ZDE
I Z farnost 1743 - 1806 II 101 - 21 ZDE
I N Miletín 1806 - 1870 III 101 - 3346 ZDE
I N farnost 1871 - 1912   101 - 6213 ZDE
I O farnost 1806 - 1907 III 101 - 6215 ZDE
I Z Miletín 1806 - 1880 III 101 - 3345 ZDE
I Z farnost 1881 - 1907   101 - 7807 ZDE
           
O Chroustov, Želejov, Vidoň, Červená Třemešná 1839 - 1949 XII. MÚ Miletín
O Rohoznice (1842 - 1926)
Bezník (1850 - 1924)
Borek (1856 - 1897)
Trotinka (1852 - 1949)
Vlkanov (1849 - 1949)
Tetín (1849 - 1949)
Miletínek (1851 - 1949)
1842 - 1949 XIV. MÚ Miletín
N Třebihošť 1853 - 1921 XIX. OÚ Bílá Třemešná
Z Třebihošť, Úhlejov, Zdobín 1866 - 1949 XXI. MÚ Miletín ?
Z Tetín (1867 - 1949)
Červená Třemešná (1871 - 1917)
Rohoznice (1873 - 1910)
1867 - 1949 XXII. MÚ Miletín
N Úhlejov 1873 - 1949 XXIV. MÚ Miletín
N Chroustov 1873 - 1949 XXV. MÚ Miletín
N Zdobín 1873 - 1949 XXVI. MÚ Dvůr Králové
Z farnost ? 1883 - 1949 XXVII. MÚ Miletín
N Třebihošť 1921 - 1949 XXVIII. OÚ Bílá Třemešná
N Vlkanov, Dobeš 1875 - 1949 XXIX. MÚ Miletín
N Tetín 1875 - 1949 XXX. MÚ Miletín
N Rohoznice 1879 - 1949 XXXI. MÚ Miletín
N Vidoň, Bezník 1880 - 1949 XXXII. MÚ Miletín
N Červená Třemešná, Želejov, Borek 1880 - 1949 XXXIII. MÚ Miletín
N Miletín 1887 - 1938 XXXIV. MÚ Miletín
O farnost (ostatní) do 1949 XXXV. MÚ Miletín
O Miletín, Červená Třemešná, Tetín, Želejov 1922 - 1949 XXXVI. MÚ Miletín
Z Miletín, Červená Třemešná, Rohoznice 1929 - 1949 XXXVII. MÚ Miletín
N Miletín 1938 - 1949 XXXVIII. MÚ Miletín
           
I N farnost 1913 - 1944   MÚ Miletín
I N farnost 1944 - 1949   MÚ Miletín
I O farnost 1908 - 1949   MÚ Miletín
I Z farnost 1908 - 1949   MÚ Miletín
           
  Údaje o matrikách uložených na obecní úřadech jsou jen orientační.
Pod matriční úřad MÚ Miletín v současnosti spadá Borek, Červená Třemešná, Miletín, Rohoznice, Tetín, Úhlejov a Vřesník. Třebihošť spadá pod OÚ Bílá Třemešná a Zdobín pod MÚ Dvůr Králové nad Labem.
 
   

Podle zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jsou dopsané matriční knihy předány do příslušného státního archivu poté, co od posledního záznamu uplynulo 100 let u matriky narozených, 75 let u matriky oddaných a 75 let u matriky zemřelých. Do té doby jsou knihy uloženy na matričních úřadech, kde mohou být předloženy oprávněným osobám. Jakákoliv fyzická osoba má právo nahlédnout do záznamu o matriční události od které uplynulo v případě narození 100 let, v případě sňatku 75 let a v případě úmrtí 30 let.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2017