Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

ZPĚT na Dějiny města

     

            František Kučera

Za nejstaršího miletínského "kronikáře" lze považovat faráře P. Ignáce Dominika Baudyše (1722 - 1795), který v 50. letech 18. století založil první farní pamětní knihu. V průběhu 19. století ho následovala řada lidových písmáků a letopisců - prvním z nich byl Erbenův dědeček, učitel a městský písař František Žába (1756-1836). Jeho historické zápisky vycházely z Bienenbergových "Alterthümer", které doplnil o opisy některých listin z městského archivu a vlastní postřehy. Nedochovaly se - K. J. Erben je údajně odvezl do Prahy a daroval Národnímu muzeu, kde stopa končí. Jejich opis však nacházíme  u  Josefa  Ladislava  Jandery  ( v  rukopisných

poznámkách k dějinám Hořic a okolí )  i u miletínského  měšťana  Rudolfa  Dreyšuka,  v jeho zápiscích  z  let  osmdesátých. Z druhé poloviny 19. století pak nesmíme zapomenout rovněž na cenné zápisky Josefa Petery Třebihošťského, nebo materiál posbíraný panským nadlesním Juliem Hrdličkou.

majitelé panství a velkostatku
     

Památky

představitelé města

     

Fotogalerie

církevní správa

     

Karel Jaromír Erben

řídící učitelé a ředitelé školy

     

Miletínské Modlitbičky

kroniky a kronikáři

     

Osobnosti

literatura o Miletíně

     

Různé

matriky

     

Odkazy

různé

     

Hlavatí z Horek

   
     
 

Události dvacátého století jsou pokryty ročníkovými zápisy v Městských a obecních pamětních knihách, o které se zasloužil zejména František Kučera. I tehdy však vznikaly soukromé kronikářské práce - zápisky Aloise Kněžourka z 60. let a především monumentální dílo, výpisková Kronika Miletína archiváře Josefa Špringera z let 1941 - 1961.

Městské a obecní pamětní knihy

kronika - rozsah

jméno

zápisy z let

Pamětní kniha 1849 - 1930 Jan Nepomuk Lhota (1811 - 1890) 1849 - 1886
Bohumil Erben do kroniky nepsal
Josef Bidlo (1848 - 1929) 1908
Jan Schrimpf (1854 - 1934) (od 1914) 1925 - 1926
František Kučera (1897 - 1977) 1927 - 1930
Pamětní kniha města Miletína 1931 - 1938 1931 - 1938
Pamětní kniha 1939 - 1952 1939 - 1952
Obecní kronika 1953 - 1982 1953 - 1971
Alois Kněžourek (1900 - 1985) 1971 - 1982
Pamětní kniha - obec Miletín od r. 1988 Vladislav Doubek (* 1932) 1988 - 2004
Bedřich Hak od r. 2005

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2013