Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

Dějiny města


Barbory Linkové čp. 142, Miletín


Prohlídka muzea je možná celoročně po telefonické domluvě u p. Milana Lánského, na tel. 739 461 994. Prohlídku lze rozšířit o návštěvu středověkých sklepení na Parkáni.

 

zvonice

     

Památky

kostel

     

Fotogalerie

zámek

     

Karel Jaromír Erben

rodný dům K. J. Erbena

     

Miletínské Modlitbičky

klášterní sklepy

     

Osobnosti

sochy, kříže, pomníky

     

Různé

Svatojánské lázně

     

Odkazy

 
     

Hlavatí z Horek

   
     
 

Historie muzea

Původní domek č.p. 118 vystavěl na obecním pozemku v sousedství bývalého chudobince a špitální zahrady v roce 1734 Jan Vachudka. V roce 1760 ho přenechal zeťovi Josefu Richterovi, punčocháři. Roku 1785 dům získal od švagra Václav Vachudka. Ten ho prodal roku 1805 Magdaleně Hlavaté, vdově. Krátce poté dostal dům nové číslo - 142.
V květnu 1806 domek koupili za 150 zl. novomanželé, švec Jan Erban z Rohoznice a Anna rozená Žábová z Miletína. A zde se 7. listopadu 1811 narodila dvojčata Karel a Jan. Dospělosti se však dožil pouze Karel - pozdější básník a slavný miletínský rodák a jeho mladší sestra Josefa. Ta se provdala r. 1836 za Františka Chmelíka z Mlázovic, který notně zadlužený domek převzal. Při velkém miletínském požáru v červnu 1846 domek vyhořel a Chmelík byl nucen ho vystavět znovu z kamene a cihel. Dům tak získal svoji současnou podobu.V roce 1881 ho pak Chmelík prodal Janu Vitochovi z Miletína č. 131. Další majitelé domku, potomci Jana Vitocha byli od r. 1888 vdova Kateřina Vitochová, r. 1908 Albína Janáková, roz. Vitochová a od r. 1919 její dcera Marie Sulimenková roz. Janáková s manželem. Oba zemřeli v roce 1953, od dědiců si domek pronajala obec.

První poctou města slavnému rodákovi bylo odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Slavnost se konala 22. května 1899 a zúčastnili se jí mj. spisovatelé Jaroslav Vrchlický, Alois Jirásek, Ignát Hermann, nebo Karel Václav Rais.  Deska je ze světlého kamene a nese jednoduchý nápis - Zde narodil se KAREL JAR. ERBEN L.P. 1811.
 

    
Básníkův rodný domek na s odstupem sta let.
 

Stálá výstava památek na K. J. Erbena byla již od r. 1951 v domě čp. 5 na náměstí. V roce 1953 byla pronajata jedna místnost v rodném domě a v červnu téhož roku sem výstava přestěhována. Teprve později domek odkoupen. V květnu 1958 byl zapsán do seznamu Nemovitých kulturních památek a po příslušných úpravách v něm pak byla zřízena Erbenova pamětní síň a muzeum. V roce 1966 prošel důkladnou opravou, další o deset let později. První správkyní a průvodkyní se stala učitelka místní ZDŠ Anna Břicháčková (1909-1986). Svoji čestnou funkci vykonávala třináct roků s velkým nadšením a zápalem. Její zástupkyní a pozdější nástupkyní se stala Vlasta Bucharová (1907-1993), následovaná paní Evou Košátkovou. V letech 1994-2007 prováděly Miroslava Plecháčová a Růžena Hellingerová, poté až do roku 2010 byla průvodkyní paní Libuše Sedlářová.

Poslední zásadní opravou prošel domek na jaře roku 1996. Dostal nejen nový zevnějšek - zásadní proměnou prošla především expozice Erbenova památníku. Za spolupráce Památníku národního písemnictví v Praze a Národního muzea vznikla vkusně a moderně řešená stálá výstava, která přibližuje Erbenův život i dílo a připomíná tvář a atmosféru Miletína v dobách básníkova dětství. Nová expozice byla poprvé zpřístupněna 17. dubna 1996.

Kronika:
-
na podzim 2008 dostal domek novou střešní krytinu a nové okapové svody. Téhož roku byla provedena výměna oplocení za vhodnější laťkový plot.

 

Expozice

Stálá výstava je rozdělena mezi dvě místnosti a chodbu v přízemí a komůrku v podkroví.

Úvodní část expozice ve východní světnici domku symbolicky zahajuje básníkovo čtyřverší věnované rodnému městu:

"Miletíne, pěkný Miletíne! což je mílo v tobě bydleti,

dokud žití moje nepomine, zůstaneš mi blaze v paměti.

A vy duše čisté jako zlato, duše drahé co tam žijete,

jen vy také, prosím snažně za to, s laskavostí na mne pomněte!

Místnosti samotné vévodí Birnerův model Miletína podle stavu z r. 1830. Ve vitrínách a na vývěskách podél stěn jsou ukázky dokumentů přibližujících básníkův život a rodinu, kopie rukopisů i osobní korespondence, nechybí rodokmen Erbenova rodu, jak ho sestavil kronikář František Kučera. Návštěvníka upoutají mj. tři první vydání Erbenova největšího díla - Kytice. Okruh první částí expozice končí symbolicky kopií smutečního oznámení o básníkově smrti v listopadu 1870.

Druhá část výstavy v západní části domku je věnována Erbenovu dílu a památkám na něj. Kromě nejrůznějších knižních vydání básní, pohádek a dalších prací nelze pominout například vítězné návrhy na básníkův miletínský pomník. Vše je, stejně jako v první místnosti vhodně doplněno dobovým nábytkem. Podobně je upravena i chodba, kde je navíc dochovaná původní černá kuchyně. Donedávna zde bylo vystaveno také historické záklopové prkno z domu básníkova děda s nápisem  Stalo se 1783 vystavěl jest Jiřík Erban to ale s mocí Pána Boha našeho – s nákladem všech mých dobrodinců dne 5. července“. Nedávno však bohužel padlo za oběť zubu času. Závěr výstavy návštěvníka přivede do stylizované podkrovní světničky připomínající prostředí Erbenova dětství.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2021