Miletín. Výřez z litografie Jana Řehoře Gregera (okolo 1830).

 
 

Dějepisectví města Miletína 18. a 19. století

         
 

 

     

o prezentaci

 
                 
 

Přehled miletínského dějepisectví

 

Prameny miletínského dějepisectví

 

Soudobá literatura

 

Přílohy

 
                 
 

 


 

Přemysl Otakar II. uděluje řádu německých rytířů právo nad poddanými v Miletíně a Chomutově (v Žatci, 1. února 1261).
 Národní archiv, fond České gubernium - guberniální listiny, Praha (993 - 1526), sign. 9 (www.monasterium.net).

     
    - listina z roku 1261
 
 
    - listina z roku 1580
 
 
    - veduta Miletína (1830)
 
 
    - kresba kostela (1846)
 
 
    - Josef Ladislav Jandera
 
 
    - Jan Eduard Arnold
 
 
    - Jan Nepomuk Lhota
 
 
    - rukopis knihy Miletín nad Bystřicí
 
 
    - Miletín v roce 1892
 
 
    - Josef Špringer
 
 
    - František Kučera
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

© Bc. Jan Hlavatý, 2013