Miletín. Výřez z litografie Jana Řehoře Gregera (okolo 1830).

 
 

Dějepisectví města Miletína 18. a 19. století

         
 

 

     

o prezentaci

 
                 
 

Přehled miletínského dějepisectví

 

Prameny miletínského dějepisectví

 

Soudobá literatura

 

Přílohy

 
                   
    BALBÍN, Bohuslav   Miscellanea historica regni Bohemiae   dekáda I., díl I., 1679   ZDE  
            dekáda I., díl II., 1680   ZDE  
        www.books.google.cz   dekáda I., díl III., 1681   ZDE  
            dekáda I., díl IV., 1682   ZDE  
            dekáda I., díl V., 1683   ZDE  
            dekáda I., díl VI., 1684   ZDE  
                   
    BIENENBERG, Karel Josef Biener von
 
  Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen   díl I., 1778
 
  ZDE
 
 
       
www.dlib.gnm.de
  díl II., 1779
 
  ZDE
 
 
            díl III. 1785
 
  ZDE
 
 
                   
    PUBIČKA, František   Chronologische Geschichte Böhmens   díl I., 1770   ZDE  
            díl II., 1771   ZDE  
        www.books.google.cz   díl III., 1773   ZDE  
            díl IV/1, 1778   ZDE  
            díl IV/2, 1781   ZDE  
            díl V/1,   ZDE  
            díl V/2, 1788   ZDE  
            díl VI/1, 1795   ZDE  
            díl VI/2, 1798   ZDE  
            díl VI/3, 1801   ZDE  
                   
    SCHALLER, Jaroslav   Topographie des Königreich Böhmen   díl I., Rakonitzer Kreis, 1785   ZDE  
            díl II., Ellbogner Kreis, 1785   ZDE  
        www.digitale-sammlungen.de   díl III., Prachiner Kreis, 1786   ZDE  
            díl IV., Bunzlauer Kreis, 1786   ZDE  
            díl V., Leutmeritzer Kreis, 1787   ZDE  
            díl VI., Czaslauer Kreis, 1787   ZDE  
            díl VII., Saatzer Kreis, 1787   ZDE  
            díl VIII., Berauner Kreis, 1788   ZDE  
            díl IX., Pilsner Kreis, 1788   ZDE  
            díl X., Kaurzimer Kreis, 1788   ZDE  
            díl XI., Chrudimer Kreis, 1789   ZDE  
            díl XII., Klattauer Kreis, 1789   ZDE  
            díl XIII., Budweiser Kreis, 1789   ZDE  
            díl XIV., Taborer Kreis, 1790   ZDE  
            díl XV., Königgrazer Kreis, 1790   ZDE  
            díl XVI., Bidschower Kreis, 1790   ZDE  
                   
    SOMMER, Johann Gottfried   Das Königreich Böhmen   díl I., Leitmeritzer Kreis, 1833   ZDE  
            díl II., Bunzlauer Kreis, 1834   ZDE  
        www.kramerius.nkp.cz   díl III., Bidschower Kreis, 1835   ZDE  
            díl IV., Königgrätzer Kreis, 1836   ZDE  
            díl V., Chrudimer Kreis, 1837   ZDE  
            díl VI., Pilsner Kreis, 1838   ZDE  
            díl VII., Klattauer Kreis, 1839   ZDE  
            díl VIII., Prachiner Kreis, 1840   ZDE  
            díl IX., Budweiser Kreis, 1841   ZDE  
            díl X., Taborer Kreis, 1842   ZDE  
            díl XI., Časlauer Kreis, 1843   ZDE  
            díl XII., Kauřimer Kreis, 1844   ZDE  
            díl XIII., Rakonitzer Kreis, 1845   ZDE  
            díl XIV., Saazer Kreis, 1846   ZDE  
            díl XV., Elbogner Kreis, 1847   ZDE  
            díl XVI., Berauner Kreis, 1849   ZDE  
                   
                   
                   
                   
     

© Bc. Jan Hlavatý, 2013