Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

Dějiny města

Josef Kulhánek

(25.2.1897 - 23.12.1967)

 

Narodil se v Úhlejově-Brodku čp. 46, v rodině chudých tkalců. Od dětství se projevoval jako bystrý a učenlivý chlapec, později se ukázalo zejména jeho nadání pro cizí jazyky. Rychle si utvářel rovněž národní uvědomění a srdečné, upřímné vlastenectví. Krátce pracoval v miletínské textilce, jako osmnáctiletý však byl v roce 1915 odveden a v říjnu nastoupil do stavu jičínského zeměbraneckého pluku č. 11, tehdy posádkou v Uhrách.

František Kučera

     

Památky

Josef Kulhánek

     

Fotogalerie

Jan Nepomuk Lhota

     

Karel Jaromír Erben

Josef Špringer

     

Miletínské Modlitbičky

Ignác Dominik Baudyš

     

ZPĚT - Osobnosti

Jan Arnold

     

Různé

Jan Černý

     

Odkazy

Alois Hlavatý
     

Hlavatí z Horek

   
     
 

V listopadu 1915 nastoupil se svým praporem na východní frontu. Zde se setkal s krutým zacházením ze strany důstojníků a rychle v něm sílilo rozhodnutí, využít vhodné příležitosti k přechodu fronty. Na jaře 1916 onemocněl, poté se mu podařilo  získat „dovolenou na jarní práce“, takže se na frontu vrátil až koncem června. Dlouho se zde nezdržel - využil zmatků a častých denních i nočních útoků a již v noci ze 4. na 5. července 1916 přešel frontu a dostal se do ruského zajetí. Jako zajatec vystřídal řadu táborů, díky jazykovým znalostem (uměl již tehdy německy, polsky i rusky) se však brzy dostal na dobrou práci v továrně na svíčky.

V květnu 1917 vstoupil do československých legií. Přes jisté počáteční rozčarování z nedostatečné organizace, vystupoval opět od počátku aktivně a rychle si vydobyl uznání osatních vojáků, kterým často pomáhal svojí znalostí ruštiny, i u nadřízených. V září se stal střeleckým instruktorem u 6. „Hanáckého“ pluku.  S ním se zúčastnil bojů u Bachmače, kde byl raněn do zad. Přestože jej stále trápily bolesti, na vlastní žádost se vrátil k jednotce. Na jaře 1918 pak nastoupil cestu oné známé legionářské anabáze po trati Transsibiřské magistrály. Do tamních bojů sice nezasáhl, byl však vybrán k zvláštnímu poslání - měl projít přes bolševiky ovládané oblasti a doručit do Vladivostoku tajné hlášení o stavu legionářských transportů. Popis této cesty by se mohl stát dobrodružným románem - v převlečení za ruského vysloužilce se úspěšně vyhnul všem hlídkám a kontrolám, několikrát se ocitl v ohrožení života, ale přes všechny překážky se dostal po několika týdnech do cíle.

Ve Vladivostoku již zůstal, zúčastnil se několika střetů s Rudou armádou a pak byl s vleklou nemocí průdušek transportován na rekonvalescenci do Japonska. Tam zůstal čtyři měsíce, načež mu v únoru 1919 bylo s dalšími nemocnými umožněno odplout, přes Indický oceán a Suezský průplav domů. O Velikonocích 1919 se vrátil do Čech.

Válka sice skončila, velice brzy se však začaly projevovat její následky  - nedoléčené zranění zad od Bachmače a neustávající bolesti zad přivedly Kulhánka na jeden a půl roku do vojenské nemocnice v Josefově. Poznal zde svoji budoucí ženu, zdravotní sestru Barboru a po návratu z nemocnice se oženil. Jako 75% invalida pak dostal do správy sklad tabáku v Miletíně a z brodecké chalupy se s manželkou přestěhoval do Miletína čp. 20. Sotva třicetiletý zažil víc, než málokdo za celý život. Čekaly jej však další těžké životní zkoušky.

V obecních volbách v červenci 1938 stojí na čele kandidátky Národních socialistů a je zvolen starostou Miletína. Již  15. března 1939 musí jako starosta časně ráno pálit důvěrné spisy, aby se nedostaly do rukou nastupující okupační moci. Byl to vlastně symbolický začátek další etapy jeho života a ilegální práce. Během léta 1939 navázal spojení s dalšími bratry legionáři, na podzim se napojil na ilegální skupinu Pavla Erbana v Hořicích a začal od nich přebírat ilegální časopis „V boj“. Ten se svými nejbližšími spolupracovníky, zejm. Adolfen Novákem a  Františkem Machkem, distribuovali na Miletínsku, záhy jej rovněž rozmnožovali a některá čísla i redakčně upravovali. „V boj“ vycházel do května 1940.

Prostřednictvím legionářských kontaktů spolupracoval Kulhánek i s odbojovou organizací Obrana národa. Šířili množství letáků a na teoretické úrovni se již uvažovalo i o sabotážních a ozbrojených akcích proti okupantů. To však skončilo po rozprášení Obrany národa v roce 1941 a poté došlo i na síť vydavatelů „V boje“. Přestože časopis již téměř dva roky nevycházel, byl Kulhánek při razii gestapa 20. března 1942 (tedy před právě 70 lety) v Miletíně zatčen.  Ve věznici gestapa v Hradci Králové podstoupil řadu těžkých výslechů, které  zavinily další, nevratné zhoršení jeho zdravotního stavu. Vždy si však zachoval jasnou hlavu, s dobrou znalostí němčiny čelil chladnokrevně záludným otázkám a nikdy nikoho ze svých spolupracovníků nevyzradil. Nakonec mu bylo prokázáno pouze to, že několi výtisků časopisu „V boj“ obdržel a poté spálil...

V květnu byl transportován do věznice gestapa v Malé pevnosti v Terezíně. Zde se opět výrazně zhoršil jeho zdravotní stav - nemoci statečně čelil, ale po krátkém pobytu v Pankrácké věznici v Praze už jí nemohl vůlí příliš ovlivnit, bolesti sílily, ztrácel cit v nohách a kontrolu nad nimi. Ale přišel další transport , tentokrát do těžké věznice v Bautzenu, kde měl čekat na soud. Zdejší pobyt jej již po zdravotní stránce definitivně upoutal na lůžku a prakticky zbavil možnosti pobytu. Jen proto a zásluhou horečné činnosti manželky a přátel doma, se podařilo dosáhnout prozatímního přerušení vyšetřování a vazby a převežení do Čech. Druhého května 1943 se dostal do ošetřování v Hořické nemocnici.

V domácím prostředí pookřála Kulhánkova duše, fyzický stav však nějaké výrazné zlepšení nesliboval. Mohl jen stále ležet v sádrovém lůžku, které jediné mu způsobovalo určitou úlevu od bolestí a chránilo před proleženinami. Aktivně však sledoval všechno dění na domácí i válečné frontě. Prostřednictvím mnoha známých pokračoval v ilegální činnosti, zajišťoval kontakty a pomoc uprchlým zajatcům. Gestapo z něj sice nespustilo oči, ale jeho zdravotní stav stále žádné výrazné zlepšení nesliboval. Po květnové revoluci 1945 se konečně nechal převézt domů, do svého domku v Brodku.

Po válce jej čekal smutný život - stále připoután na lůžko, v domácím ošetřování a péči manželky Barbory. Na místě staré chalupy si nechali postavit nový zděný domek, který však už Josef Kulhánek opustil leda na pojízdném lůžku, na zahradu. Přátelé se pomalu vytráceli, mj. i zásluhou Státní bezpečnosti, jež si byla dobře vědoma jeho ideových postojů a cíleně pracovala na jeho izolaci. Člověk velmi činorodý a společenský, se zájmem o všechno okolní dění, byl tak odsouzen k osamocenému životu. Nerezignoval však a aspoň sepisoval všechny své vzpomínky a zážitky - tři sešity o 320 stranách autentických vzpomínek jsou dnes uloženy v hořickém muzeu. Mimoto si s manželkou vzali na vychování sirotka, chlapce polského původu.

Josef Kulhánek přežil o dva roky svoji manželku a zemřel ve věku 70 let 23. prosince 1967 doma v Brodku. Jeho ostatky jsou uloženy na miletínském hřbitově, v neoznačeném hrobě č. IV/37-38.

 

Kulhánkův životopis zpracovala PhDr. Růžena Hlušičková, CSc., mj. v publikaci Josef Kulhánek (1897 - 1967). Legionář a odbojář. Hradec Králové 2010.

 

   

 

 

 

     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2013