Aktualizováno 16. 10. 2023

 
Autorem zde publikovaných textů (není-li uvedeno jinak) je Mgr. Jan Hlavatý (*1976).

Texty lze využívat v souladu s platnými normami a citačními pravidly.
 

Články a studie publikované tiskem
 
  Biografie miletínských osobností
 
    příspěvky věnované K. J. Erbenovi
 
    seriál Kroniky a kronikáři města Miletína
 
    seriál Kdo byl kdo na historických fotografiích
       
  Umělecké a architektonické památky
 
    seriál Kamenné památky Miletínska
       
  Dějiny a události
 
       
Texty zveřejněné elektronicky
 
  vysokoškolské kvalifikační práce
 
  drobné studie
 
       
Výběrová bibliografie k dějinám Miletína
(včetně webových odkazů)
       
Digitální a digitalizované prameny
(webové odkazy)
 
   
 
V úvodu použita kresba Antonína Cechnera zobrazující otisk městského pečetidla z roku 1564 (převzato z Soupis památek historických a uměleckých v království Českém. XXXI - Politický okres Novopacký, s. 82).

Joannes Hlavaty fecit, CCXXII