Národní archiv Praha Digitální badatelna Desky zemské, židovské matriky, pražské pobytové přihlášky...
Státní oblastní archiv v Hradci Králové ARchiv ONline Matriky východních Čech, sčítání lidu...
Archiv hlavního města Prahy Archivní katalog Matriky pražských obvodů, soupisy obyvatel...
Národní muzeum Archivní VadeMeCum Sbírky a fondy Národního muzea
Filozofický ústav Akademie věd Czech Medieval Sources online Digitalizované edice archivních pramenů
Vojenský ústřední archiv Digitální badatelna Databáze a kartotéky legionářů, padlých vojáků, příslušníků vládního vojska a dalších
Univerzita Karlova Studenti pražských univerzit Databáze studentů a absolventů pražských univerzit do roku 1945
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd Vzdělávací portál Prameny online - výuková videa s Evou Holubovu a mnoho dalšího
     
Monasterium.net Virtuální archiv listin Digitální reprodukce středověkých i novověkých listin z fondů evropských archivů
Manuscriptorium.com Digitální knihovna Digitální reprodukce rukopisů ze sbírek evropských knihoven
Digitální knihovna.cz Digitální knihovna Digitální reprodukce knih, periodik a tisků z fondů českých knihoven
eSbírky Kulturní dědictví on-line Digitalizované sbírkové předměty českých muzeí a galerií
Ústav pro českou literaturu Akademie věd E-studovna Digitální reprodukce knih, periodik a tisků
     
Österreichische Nationalbibliothek ÖNB Digital Digitální reprodukce materiálů z fondů Rakouské národní knihovny, včetně bohemik
Bayerischen Staatsbibliothek Digitale Objekte Digitální reprodukce materiálů z fondů Bavorské státní knihovny, včetně bohemik
Germanisches National Museum Digitale Bibliothek Digitální reprodukce materiálů ze sbírek Německého národního muzea, včetně bohemik
International center on Nazi persecution Arolsen Archives Digitalizovaná dokumentace o vězních koncentračních táborů, včetně protektorátních občanů
     
Český ústav zeměměřičský a katastrální Geoportál Archivní mapy, letecké měřičské snímky, analýzy výškopisu...
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. l. Virtuální mapová sbírka
 
Digitální reprodukce historických map
 
     
     
další budou následovat...