dějiny Miletína
 
       
ALTENBERGER, Joannes Gründliche, und Wahrhaffte Beschreibung Des Milletiner Gesundheit-Baades Hradec Králové: Johann Clemens Tibelli. 1752 Google Books
BIENER VON BIENENBERG, Karl Joseph Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen. III. díl Praha: Franz Geržabek Schriften. 1785 Germanisches National Museum
SCHALLER, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen. XVI. díl - Bidschower Kreis Praha-Vídeň: Von Schönfeld-Meissnerischen Handlung. 1790 Google Books
JANDERA, Joseph Ladislaus Uiber Miletin in Böhmen. Ein topographisch-historischer Versuch Praha: Gottlieb Haase Söhne. 1830 Bayerische Staatsbibliothek
SOMMER, Johann, Gottfried Das Königreich Böhmen. III. díl - Bidschower Kreis Praha: J. G. Calve Buchhandlung 1835 Bayerische Staatsbibliothek
HORÁK, Josef Topografický popis všech osad hejtmanství Kralohradeckého Hradec Králové: C. k. okresní školní pokladna. 1877 Státní vědecká knihovna HK
SEDLÁČEK, August Hrady, zámky a tvrze království Českého. V. díl - Podkrkonoší Praha: František Šimáček. 1887 Bohemian Library
LHOTA, Jan Nepomuk Miletín nad Bystřicí. Příběhy jeho a památky Brno: vlastním nákladem autora. 1888 Státní vědecká knihovna HK
kolektiv Národopisný sborník okresu Hořického Hořice: Redakční komitét. 1895 Státní vědecká knihovna HK
CECHNER, Antonín Soupis památek historických a uměleckých v království Českém. XXXI. díl - Politický okres Novopacký Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa (...) 1909 Národní knihovna ČR
KUČERA, František Domy v Miletíně a jich majitelé Dvůr Králové n/L: vlastním nákladem autora. 1937  
KNĚŽOUREK, Alois Za starých časů Miletín: Občanská záložna v Miletíně. 1938  
ŠIMÁK, Josef Vítězslav Středověká kolonisace v zemích českých. České dějiny I/5 Praha: Jan Laichter. 1938 Národní knihovna ČR
ŠPRINGER, Josef Mateřídouška. Sborník I. Erbenova Miletína Miletín: Městské muzeum v Miletíně. 1946  
JILEMNICKÝ, Alois Domov v kopcích. Kulturně historický obraz Úhlejova pod Zvičinou (...). Část první (do roku 1848). Úhlejov: Místní národní výbor v Úhlejově. 1977  
JILEMNICKÝ, Alois Domov v kopcích. Kronika Úhlejova pod Zvičinou (...). Část druhá (1848-1945). Úhlejov: Místní národní výbor v Úhlejově. 1980  
KMONÍČEK, Josef Kopce nemusí přinášet jen bídu. Obrázky ze života Úhlejova (1945-1981) Úhlejov: Místní národní výbor v Úhlejově. 1982  
KUČA, Karel Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 3. díl Kolín-Miro Praha: Libri. 1998  
DURDÍK, Tomáš Ilustrovaná encyklopedie českých hradů Praha: Libri. 1999  
DRNOVSKÝ, Pavel Středověké osídlení na horním toku řeky Bystřice. Ústí nad Orlicí: OFTIS Ústí nad Orlicí. 2013  
HLAVATÝ, Jan Kostel Zvěstování Panny Marie v Miletíně 1267-2017 Miletín: Město Miletín. 2017  
POTŮČEK, Jakub (ed.), TLUČHOŘ, Jan Městečka na dlani. Královéhradecký kraj. Praha: FOIBOS BOOKS s.r.o. 2017  
         
jubilejní a příležitostné publikace
 
       
NOVOTNÝ, Karel, POKORNÝ, Josef Podzvičínsko. Průvodce krajem podzvičinským Hořice: vlastním nákladem autorů. 1926  
  Čtyřicet let Občanské záložny v Miletíně (1887-1927) Dvůr Králové nad Labem: Občanská záložna v Miletíně. 1927  
  Pamětní spis k jubilejním oslavám stoletého trvání českého divadla v Miletíně (1827-1927) Dvůr Králové nad Labem: Spolek divadelních ochotníků Erben. 1927  
ŠUBRT, Filip Průvodce po Miletíně a okolí Dvůr Králové nad Labem: Nákladem T. Halíka. 1929  
HLAVÁČ, František Musea v Podzvičinsku Lázně Bělohrad: vlastním nákladem autora. 1932  
ŘEHÁK, Josef, POKORNÝ, Josef Vzpomínky Hořicka. Vypravování o válce v roce 1866. Hořice za světové války r. 1914-1918 Hořice: František Erbrt. 1929  
ŠUBR, Josef, TEIMER, Ervín Pamětní list tělocvičné jednoty Sokol vydaný k slavnostnímu otevření sokolovny Miletín: Tělocvičná jednota Sokol v Miletíně. 1934  
  Miletín. Rodiště Karla Jaromíra Erbena. Příloha Hořického obzoru č. 25 a 26   1936  
ŠPRINGER, Josef, Šulc, Jaroslav Miletín. Rodiště K. J. Erbena. Miletín: Osvětová beseda v Miletíně. 1956  
FRIEDRICH, Stanislav 160. výročí trvání ochotnického divadla v Miletíně Miletín: Osvětová beseda v Miletíně. 1987  
FRIEDRICH, Stanislav 180 let ochotnického divadla v Miletíně 1827-2007 Miletín: Občanské sdružení DS Erben Miletín 2007  
FRIEDRICH, Stanislav 190 let českécho ochotnického divadla v Miletíně Miletín: Divadelní soubor Erben Miletín. 2017  
  ALMANACH. Základní škola K. J. Erbena Miletín 1910-2010 Miletín: Město Miletín. 2010  
KROČA, Jan, HOLEČKOVÁ, Marie Tajemnou krajinou Erbenových balad Beroun: Nakladatelství MH. 2011  
         
         
         
sborníky a periodika
 
       
Krkonoše-Podkrkonoší:        
WOLF, Vladimír, HALÍČKOVÁ, Dana Jan Nepomuk Lhota (Život a dílo). In: Krkonoše-Podkrkonoší (4), s.254-296 Hradec Králové: Nakladatelství Kruh Hradec Králové 1969  
BALATKOVÁ, Jitka K dějinám řádu německých rytířů v Miletíně. In: Krkonoše-Podkrkonoší (7), s. 205-214 Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 1983  
Muzejní noviny:        
Kolektiv autorů Miletín. In: Muzejní noviny 8, prosinec 1995, s. 6-19 Jičín: Okresní muzeum a galerie v Jičíně 1995 Okresní muzeum a galerie Jičín
Historie ´97:        
ČAPSKÝ, Martin Miletínská komenda řádu německých rytířů v době předhusitské ve světle účetních pramenů. In: Sborník prací z Celostátní studentské vědecké konference Historie 1997, s. 9-29 Brno: Matice moravská a Historický ústav FF MU Brno 1998  
Sborník prací východočeských archivů:        
HLAVATÝ, Jan Květnové povstání roku 1945 v Miletíně. In: Sborník prací východočeských archivů 15 (2011), s. 13-60 Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku 2012  
         
  Pod Zvičinou Hořice: Učitelská jednota Budeč 1920-1938 Státní vědecká knihovna HK
  Pod Zvičinou Hořice: Okresní národní výbor Hořice 1947-1948  
  Pod Zvičinou Hořice: Gymnázium a Městské muzeum Hořice od 1996  
  Krkonoše - Jizerské hory Vrchlabí: Krkonošský národní park od 1968 KRNAP
  Miletínské aktuality Miletín: Obecní úřad Miletín 1995-2002  
  Sousedské listy Miletín: Město Miletín   Městský úřad Miletín
 
  Bělohradské listy Lázně Bělohrad: Město Lázně Bělohrad od 2000 Městský úřad Lázně Bělohrad
  Dvůr Králové nad Labem - vlastivědné čtení Dvůr Králové: Město Dvůr Králové nad Labem od 1994  
         
         
         
dějiny řádu německých rytířů
 
       
MILLAUER, Maximilian Der deutsche Ritterorden in Böhmen   1832 ZDE
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Karel Jaromír Erben