dějiny Miletína
 
      odkaz na digitální reprodukci
ALTENBERGER, Joannes Gründliche, und Wahrhaffte Beschreibung Des Milletiner Gesundheit-Baades Hradec Králové: Johann Clemens Tibelli. 1752 Google Books
BIENER VON BIENENBERG, Karl Joseph Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen. III. díl. Praha: Franz Geržabek Schriften. 1785 Germanisches National Museum
SCHALLER, Jaroslaus Topographie des Königreichs Böhmen. XVI. díl - Bidschower Kreis. Praha-Vídeň: Von Schönfeld-Meissnerischen Handlung. 1790 Google Books
JANDERA, Joseph Ladislaus Uiber Miletin in Böhmen. Ein topographisch-historischer Versuch. Praha: Gottlieb Haase Söhne. 1830 Bayerische Staatsbibliothek
SOMMER, Johann, Gottfried Das Königreich Böhmen. III. díl - Bidschower Kreis. Praha: J. G. Calve Buchhandlung 1835 Bayerische Staatsbibliothek
HORÁK, Josef Topografický popis všech osad hejtmanství Kralohradeckého Hradec Králové: C. k. okresní školní pokladna. 1877 Státní vědecká knihovna HK
SEDLÁČEK, August Hrady, zámky a tvrze království Českého. V. díl - Podkrkonoší. Praha: František Šimáček. 1887 Bohemian Library
LHOTA, Jan Nepomuk Miletín nad Bystřicí. Příběhy jeho a památky. Brno: vlastním nákladem autora. 1888 Státní vědecká knihovna HK
kolektiv Národopisný sborník okresu Hořického Hořice: Redakční komitét. 1895 Státní vědecká knihovna HK
CECHNER, Antonín Soupis památek historických a uměleckých v království Českém. XXXI. díl - Politický okres Novopacký. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa (...) 1909 Národní knihovna ČR
KUČERA, František Domy v Miletíně a jich majitelé Dvůr Králové n/L: vlastním nákladem autora. 1937  
KNĚŽOUREK, Alois Za starých časů Miletín: Občanská záložna v Miletíně. 1938  
ŠIMÁK, Josef Vítězslav Středověká kolonisace v zemích českých. České dějiny I/5. Praha: Jan Laichter. 1938 Národní knihovna ČR
ŠPRINGER, Josef Mateřídouška. Sborník I. Erbenova Miletína. Miletín: Městské muzeum v Miletíně. 1946  
JILEMNICKÝ, Alois Domov v kopcích. Kulturně historický obraz Úhlejova pod Zvičinou (...). Část první (do roku 1848). Úhlejov: Místní národní výbor v Úhlejově. 1977  
JILEMNICKÝ, Alois Domov v kopcích. Kronika Úhlejova pod Zvičinou (...). Část druhá (1848-1945). Úhlejov: Místní národní výbor v Úhlejově. 1980  
KMONÍČEK, Josef Kopce nemusí přinášet jen bídu. Obrázky ze života Úhlejova (1945-1981). Úhlejov: Místní národní výbor v Úhlejově. 1982  
KUČA, Karel Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 3. díl Kolín-Miro. Praha: Libri. 1998  
DURDÍK, Tomáš Ilustrovaná encyklopedie českých hradů Praha: Libri. 1999  
DRNOVSKÝ, Pavel Středověké osídlení na horním toku řeky Bystřice Ústí nad Orlicí: OFTIS Ústí nad Orlicí. 2013  
HLAVATÝ, Jan Kostel Zvěstování Panny Marie v Miletíně 1267-2017 Miletín: Město Miletín. 2017  
POTŮČEK, Jakub (ed.), TLUČHOŘ, Jan Městečka na dlani. Královéhradecký kraj. Praha: FOIBOS BOOKS s.r.o. 2017  
         
jubilejní a příležitostné publikace
 
       
NOVOTNÝ, Karel, POKORNÝ, Josef Podzvičínsko. Průvodce krajem podzvičinským Hořice: vlastním nákladem autorů. 1926  
  Čtyřicet let Občanské záložny v Miletíně (1887-1927) Dvůr Králové nad Labem: Občanská záložna v Miletíně. 1927  
  Pamětní spis k jubilejním oslavám stoletého trvání českého divadla v Miletíně (1827-1927) Dvůr Králové nad Labem: Spolek divadelních ochotníků Erben. 1927  
ŠUBRT, Filip Průvodce po Miletíně a okolí Dvůr Králové nad Labem: Nákladem T. Halíka. 1929  
HLAVÁČ, František Musea v Podzvičinsku Lázně Bělohrad: vlastním nákladem autora. 1932  
ŘEHÁK, Josef, POKORNÝ, Josef Vzpomínky Hořicka. Vypravování o válce v roce 1866. Hořice za světové války r. 1914-1918 Hořice: František Erbrt. 1929  
ŠUBR, Josef, TEIMER, Ervín Pamětní list tělocvičné jednoty Sokol vydaný k slavnostnímu otevření sokolovny Miletín: Tělocvičná jednota Sokol v Miletíně. 1934  
  Miletín. Rodiště Karla Jaromíra Erbena. Příloha Hořického obzoru č. 25 a 26   1936  
ŠPRINGER, Josef, ŠULC, Jaroslav Miletín. Rodiště K. J. Erbena. Miletín: Osvětová beseda v Miletíně. 1956  
FRIEDRICH, Stanislav 160. výročí trvání ochotnického divadla v Miletíně Miletín: Osvětová beseda v Miletíně. 1987  
FRIEDRICH, Stanislav 180 let ochotnického divadla v Miletíně 1827-2007 Miletín: Občanské sdružení DS Erben Miletín 2007  
FRIEDRICH, Stanislav 190 let českécho ochotnického divadla v Miletíně Miletín: Divadelní soubor Erben Miletín. 2017  
  ALMANACH. Základní škola K. J. Erbena Miletín 1910-2010 Miletín: Město Miletín. 2010  
KROČA, Jan, HOLEČKOVÁ, Marie Tajemnou krajinou Erbenových balad Beroun: Nakladatelství MH. 2011  
         
         
         
sborníky
 
       
Krkonoše-Podkrkonoší:        
WOLF, Vladimír, HALÍČKOVÁ, Dana Jan Nepomuk Lhota (Život a dílo). In: Krkonoše-Podkrkonoší (4), s.254-296 Hradec Králové: Nakladatelství Kruh Hradec Králové 1969  
BALATKOVÁ, Jitka K dějinám řádu německých rytířů v Miletíně. In: Krkonoše-Podkrkonoší (7), s. 205-214 Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 1983  
Muzejní noviny:        
Kolektiv autorů Miletín. In: Muzejní noviny 8, prosinec 1995, s. 6-19 Jičín: Okresní muzeum a galerie v Jičíně 1995 Okresní muzeum a galerie Jičín
Historie ´97:        
ČAPSKÝ, Martin Miletínská komenda řádu německých rytířů v době předhusitské ve světle účetních pramenů. In: Sborník prací z Celostátní studentské vědecké konference Historie 1997, s. 9-29 Brno: Matice moravská a Historický ústav FF MU Brno 1998  
Sborník prací východočeských archivů:        
HLAVATÝ, Jan Květnové povstání roku 1945 v Miletíně. In: Sborník prací východočeských archivů 15 (2011), s. 13-60 Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku 2012  
         
Z Českého ráje a Podkrkonoší        
PIORECKÁ, Kateřina, NAVRÁTIL, Ivo (eds.) Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách Supplementum 14. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2011  
         
         
periodika
 
(demonstrativní výběr článků)      
Pod Zvičinou STRNAD, František: Miletín. Ročník I (1920), s. 9, 24.
STRNAD, František: O poddanských poměrech na Miletínsku v XVI. století. Ročník I (1920), s. 85, 118.
BRANDEJS, Stanislav: Z Erbenovy korrespondence. Ročník I (1920), s. 53, 113.
VINKLEROVÁ, Hermína: Pověsti z Miletína. Ročník II (1921), s. 31.
ŘEHÁK, Josef: Když hořelo město Erbenovo. Ročník III (1922-1923), s. 58.
BENEŠ, Bedřich: Úmrtní list K. J. Erbena. Ročník IV (1923-1924), s. 74.
KOČÁRNÍK, Alois: Škola v Miletíně. Ročník IV (1923-1924), s. 75.
NOSEK, Jan: Konec roboty na Miletínsku. Ročník VI (1925-1926), s. 126, 143.
SKALICKÝ, František: Listopad mrtvým. Ročník VII (1926-1927), s. 33.
Hořice: Učitelská jednota Budeč 1920-1927 Státní vědecká knihovna HK
Pod Zvičinou PIAZZA, Ladislav: Karel Hynek Mácha v našem kraji. Ročník XI (1935-1936), s. 79.
 
Dvůr Králové 1932-1938  
Pod Zvičinou ŠPRINGER, Josef: První obrázek ze života na Miletínsku. Ročník I (1946-1947), s. 8.
ŠPRINGER, Josef: Druhý obrázek ze života na Miletínsku. Ročník I (1946-1947), s. 22.
ŠPRINGER, Josef: Jak se dříve žilo v Miletíně. Ročník I (1946-1947), s. 61, 71.
ŠIMÁK, Josef: Polský vpád do Čech v r. 1110. Ročník II (1947-1948), s. 21, 42
Hořice: Okresní národní výbor Hořice 1946-1948 Státní vědecká knihovna HK
(nutná registrace)
Pod Zvičinou   Hořice: Klub pro kulturu a výtvarné umění obcí Podzvičinska 1992-1995  
Pod Zvičinou HLAVÁČKOVÁ, Stanislava: Několik dat z historie školy v Miletíně. Ročník XVIII (2000), č. 4, s. 12.
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška: 100. výročí postavení Erbenova pomníku v Miletíně. Ročník XIX (2001), č. 3, s. 6.
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška: Nová píseň o dobývání Festungu na Zvičině blíž Miletína. Ročník XIX, č. 4, s. 13.
KRÁTKÝ, Karel: Legionář a miletínský starosta Josef Kulhánek. Ročník XX (2002), č. 2, s. 12.
NOSEK, Miroslav: Zvon Marie na věži miletínské přestal bít. Ročník XXIII (2005), č. 5, s. 7.
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška: Mariánský sloup v Miletíně. Ročník XXIV (2006), č. 3, s. 21.
ERBEN, Karel: Erbenovy miletínské modlitbičky. Ročník XXVI (2008), č. 3, s. 15.
POLÁK, Jaroslav: Miletín za květnové revoluce 1945. Ročník XXVI (2008), č. 4, s. 23.
Hořice: Gymnázium a Městské muzeum Hořice od 1996 Státní vědecká knihovna HK
(nutná registrace)
Krkonoše - Jizerské hory HÁS, Jiří: Krušinové z Lichtenburka.  Ročník XXVIII, č. 2/95, s. 18.
KALFERST, Jiří: Okolo miletínské komendy. Ročník XXIX, č. 6/96, s. 14.
LOUDA, Jiří: Valdštejnové. Ročník XXXII, č. 9/99, s. 36.
FLOUSKOVÁ, Zdeňka: Ze vzpomínek pana Fary. Ročník XXXIV, č. 6/2001, s. 14.
FLOUSKOVÁ, Zdeňka: Modlitbičky z Miletína. Ročník XXXV, č. 4/2002, s. 4.
DVOŘÁK, Jiří: Zvonice a zvoničky - Miletín. Ročník XXXVI, č. 11/2003, s. 35.
JIRÁSKO, František: Pád vrchlabského hejtmana. Ročník XXXXI, č. 3/2008, s. 44.
Vrchlabí: Krkonošský národní park od 1968 KRNAP
Státní vědecká knihovna HK
(nutná registrace)
Státní vědecká knihovna HK
(nutná registrace)
Miletínské aktuality   Miletín: Obecní úřad Miletín 1995-2002  
Sousedské listy   Miletín: Město Miletín   Městský úřad Miletín
 
Bělohradské listy   Lázně Bělohrad: Město Lázně Bělohrad od 2000 Městský úřad Lázně Bělohrad
Dvůr Králové nad Labem - vlastivědné čtení MARTINEK, Karel: První písemná zmínka o Dvoře, z něhož během staletí povstalo město Dvůr Králové nad Labem. 5. řada, č. 6 (2016), s. 7. Dvůr Králové: Město Dvůr Králové nad Labem od 1994  
         
         
         
dějiny řádu německých rytířů
 
       
MILLAUER, Maximilian Der deutsche Ritterorden in Böhmen Prag: Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1832 Google Books
VOIGT, Johannes Geschichte de Ballei des Deutschen Ordens in Böhmen Wien: Kaiserlichen Akademie de Wissenschaften 1863 Google Books
ADAM, Petr Řád německých rytířů a jeho působní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Praha: Libri 2005  
         
         
         
         
Karel Jaromír Erben
 
       
BRANDL, Vincenc Život Karla Jaromíra Erbena Brno: Matice moravská 1887  
KARÁSEK, Josef Karel Jaromír Erben. Obrázek životopisný a literární. Praha: Josef Pelcl 1911  
GRUND, Antonín Karel Jaromír Erben Praha: Melantrich 1935  
DOLANSKÝ, Julius Karel Jaromír Erben. Studie s ukázkami díla. Praha: Melantrich 1970  
KRONUSOVÁ, Věra Karel Jaromír Erben: Zlatý kolovrat Praha: Mladá fronta 1976  
BÍLKOVÁ, Eva (ed.) Kytice v nás. Sborník ke 150. výročí prvního vydání básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena. Jičín: Městská knihovna Jičín 2003