Rodina včera

Rozrod rodiny Lorencových ze Zábřezí čp. 25
 


 

Jan Lorenz

* ?

† před 1840

         
                   

Prostý tkadlec na Hradišťském předměstí ve Dvoře Králové nad Labem. S manželkou Annou, roz. Smischekovou měl čtyři syny.
 

  František * 18. 1. 1796
 
             
  Alois * 13. 1. 1798
 
             
  Ignác * 1. 8. 1801
 
             
  Vincenc * 3. 8. 1803 viz dále
 
           

  Vincenc Lorenz

* 3. 8. 1803

22. 1. 1852  
 
           

Narodil se v ulici u Hradišťské brány čp. 49 ve Dvoře Králové. Převzal otcovu profesi, stal se tkalcem a barvířem. Oženil se 20. 8. 1833 s dcerou dalšího předměstského tkalce Antonína Tinuse Eleonorou (23. 2. 1807 - 25. 10. 1886), narodili se jim tři děti. Žil s rodinou v čp. 118 a zde i zemřel.
 

  Eleonora * 9. 10. 1835
 
     
  Vincenc * 12. 2. 1840
 
     
  Ignác * 31. 7. 1841
 
† 19. 6. 1842    
                   

 

Vincenc Lorenc

* 12. 2. 1840

† 31. 3. 1912

 
 
           

Čeněk Lorenc se narodil v čp. 118. Opustil řemeslnou tradici rodiny, která neslibovala větší životní perspektivy a vyučil se sladovníkem. Snad pro vysokou konkurenci opustil rodné město a odešel kolem r. 1867 na venkov, do nedaleké Trotiny. Tam se nejprve nějakou dobu rozkoukával, přičemž se mu podařilo okouzlit a záhy přivést do jiného stavu dceru místního kantora Jana Weisse Aloisii (10. 4. 1847 - 15. 5. 1908). K dítěti se nepřihlásil, ale když zemřelo a Aloisie za pár měsíců otěhotněla znovu naplánovali svatbu. Konala se v Lanžově 28. února 1870. Předtím se ovšem Čeněk konečně zařídil pro sebe. Od eráru koupil i s pozemkem objekty zrušené kontribuční sýpky v Zábřezí, přestavěl dům a otevřel si hospodu. Ze Dvora přivezl do nového domova svoji ovdovělou matku a v příštích letech zplodil ještě dalších sedm dětí. Věnoval se rodině i podniku, choval včely. Až do konce života si zachoval vitalitu a ještě ve svých šedesáti letech začal jezdit na kole. Zemřel v Zábřezí 31. března 1912 na tuberkulózu.
 

  František * 2. 4. 1869 † 10. 5. 1869
 
           
  Matilda * 14. 4. 1870 † 8. 8. 1909
 
   
   

Učila se švadlenou, strávila nějaký čas "na handlu", kdy se naučila výborně německy. Provdala se 20. 1. 1891 za perlařského faktora Antonína Mikeše (22. 9. 1867 - 5. 2. 1917). Pomáhala manželovi v obchodě a starala se o děti, kterých porodila celkem celkem devět. Žili v Zábřezí u rodičů, teprve v roce 1905 se přestěhovali do domu čp. 22 na miletínském náměstí. Zemřela tragicky, za ne zcela jasných okolností.
 

    - Emil * 5. 12. 1890 † 5. 1. 1891
 
 
    - Marie * 2. 7. 1892 † 17. 5. 1984

Provdala se r. 1915 za miletínského řezníka Františka Šimka (1888 - 1967). Měli hostinec a řeznictví v Miletíně čp. 10, později se odstěhovali do Doubravice. Závěr života prožila u dcery v Hajnicích. Dožila se téměř devadesáti dvou let.
 

      - Věra * 1915 † 1915
 
       
      - Ludmila * 1921 † 2013              Provdaná Bartošová
 
          - Ludmila * 1939
 
 
          - Vítězslav * 1954
 
 
      - Marie * 1925                          Provdaná Dvořáková
 
    - Alois * 26. 5. 1894 † 7. 7. 1918

Učil se ve Dvoře Králové a v Hostinném. Ihned po vypuknutím 1. sv. války byl odveden. Bojoval na ruské frontě a v říjnu 1915 padl do zajetí. V dubnu 1918 vstoupil do Čsl. legií a jako vojín 11. střeleckého pluku se zúčastnil řady bojů na trase Transsibiřské magistrály. V bitvě u Kujaše 7. července 1918 byl smrtelně zraněn a pohřben na místě do společného hrobu. Jeho jméno je uvedeno na miletínském památníku padlým v 1. sv. válce.
 

    - Milada * 14. 6. 1896 † 22. 9. 1896
 
         
    - Karel * 25. 9. 1897 † 26. 9. 1961

Ihned po 18. narozeninách byl odveden, válku přežil bez úhony. Oženil se r. 1920 s Růženou Klazarovou (1900 - 1977). Převzal po otci podnik i domácnost, později pracoval jako prodavač, nebo skladník. Aktivně se účastnil květnového povstání 1945.
 

      - Karel * 1922 † 2013
 
učitel    
        - Karel
 
* 1951        
        - Věra
 
* 1946        
      - Naděžda * 1928 † 2013              provdaná Týnová
 
        - Naděžda * 1957
 
       
        - Lenka * 1958
 
       
    - Antonín * 1. 7. 1899 † 24. 7. 1953

Řezník. I on byl za války odveden, vrátil se s trvalými následky po zranění páteře. Oženil se r. 1928 s Boženou Polákovou (1906 - 1984). S živností začínal v Zábřezí, později převzal od švagra hospodu v Miletíně čp. 10. Následky válečných zranění přivodily jeho předčasný odchod ze života.
 

      - Božena * 1928 † 2005 Provdaná Machková
 
        - Jaroslava
 
* 1947        
        - Zdeňka
 
* 1952        
        - Milan * 1955
 
       
      - Antonín * 1930 † 2017
 
ekonom    
        - Alena
 
* 1956        
    - Jiřina * 28. 5. 1901 † 9. 12. 1901
 
         
    - Zdeňka * 5. 2. 1903 † 21. 10. 1998

Provdala se r. 1923 za úředníka a později správce miletínské Občanské záložny Jana Heřbolta (1901 - 1940). Větší část svého dlouhého života se potom už věnovala pouze rodině. Dožila se úctyhodných 95 let.
 

      - Zdeňka * 1924 † 2014              provdaná Nováková
 
        - Zdeňka * 1944
 
† 2014    
      - Bohumil * 1930 profesor
 
       
        - Ivana * 1963
 
       
        - Martina * 1967
 
       
    - Oldřich * 10. 3. 1905 † 3. 12. 1962 Po matčině předčasné smrti byl vychováván tetou Marií. U strýce se vyučil řezničině, později vedl potravinářský obchod. Oženil se s Miladou Boznerovou (* 1907).
 
  Aloisie * 19. 6. 1872 † 4. 10. 1912


 

   

Byla tělesně postižená, snad i proto zůstala celý život svobodná. Žila s rodiči, vedla jim domácnost a ve stáří o ně pečovala. Po otcově smrti zcela osaměla a zvolila dobrovolný odchod ze života.
 

             
  Růžena * 20. 1. 1875 † 6. 3. 1950
 
   
   

Provdala se r. 1899 za železničního zřízence Josefa Resche (12. 8. 1869 - 23. 11. 1944). Kvůli manželově zaměstnání se často  stěhovali - žili v Pardubicích, Nové Pace, nakonec se vrátili do Dvora Králové. Žili si slušně, děti studovaly.
 

    - Rudolf
 
     
    - Josef * 1902 † 1970
 
 
     

Učitel na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Jeho život a kariéra se zcela zvrátily po druhé světové válce.
 

      - Josef * 1940
 
         
    - Milada
 
             
    - Marie * 1906   Provdaná Benešová.
 
  Marie * 17. 4. 1876 † 7. 5. 1962
 
 
   

Na svatbě sestry Matildy se seznámila se ženichovým bratrem Karlem Mikešem ( 13. 7. 1871 - 11. 6. 1953 ) a v roce 1900 se za něj provdala. Na děti však neměli štěstí - jejich jediná dcera záhy zemřela, další už Marie mít nemohla. Proto si po smrti sestry Matildy vzali s manželem   za   svého   jejího   nejmladšího   syna

   

Oldřicha. Žili nejprve u rodičů v Zábřezí, Mikeš měl živnost zavedenou v Doubravici. Teprve později se odstěhovali do Dvora Králové. Marie se dožila vysokého věku a dokud mohla, udržovala kontakt se všemi příbuznými.
 

    - Jiřina * 3. 10. 1902 † 31. 10. 1902

 
   
  Rudolf * 4. 2. 1879 † 29. 6. 1905
 
   
   

Jediný syn Lorencových. Vychodil královédvorskou měšťanku, poté působil jako písař v Jaroměři. Na jaře r. 1900 získal místo kancelářského pomocníka u Okresního soudu v Brandýse nad Labem. Postupně se vypracoval na řádného úředníka, slibně se rozvíjející kariéru však přerušila nemoc. Rudolf trpěl plicní tuberkulózou a když si na jaře 1905 uhnal na kole zápal plic, nemoc už nemohl zvládnout.
 

           
 
 
               
  Vincencie * 21. 12. 1881 † 17. 9. 1929
 
 
   

Provdala se r. 1909 za čerstvého vdovce, bednáře v lihovaru Františka Stuchlíka (6. 12. 1877 - 12. 2. 1954). Porodila mu dvě dcery a když byl za války František odveden starala se o ně i o hospodářství v Miletíně čp. 127 sama. Po válce se dařilo lépe, ale nuzné válečné poměry se podepsaly na Vincinině zraví. Pomalu chřadla, až 17. 9. 1929 na zánět ledvin zemřela.
 

                   
    - Anna * 30. 12. 1909 † 19. 6. 1986

Vystudovala učitelský ústav, úvodní učitelskou praxi získávala na řadě škol hořického okresu. Na nich se také setkávala s kolegou Antonínem Břicháčkem ( 1908 - 1985 ) za kterého se po dlouhé známosti v roce 1945 provdala. Učila v Miletíně až do r. 1960, později ještě pracovala ve školní družině, dlouhou dobu dělala průvodkyni v rodném domku K. J. Erbena atd.
 

      - Antonín * 1945
 
         
      - Jan * 1946
 
         
      - Martin * 1948 † 2006
 
       
      - Anna * 1950
 
         
    - Věra * 7. 8. 1913 † 23. 8. 1989

Po matčině smrti vedla otci domácnost, později pracovala jako dělnice. Provdala se r. 1944 za autodobpravce Josefa Jakla (1915 - 1966). Od otce převzaly rodinný dům, r. 1956 ho prodali sestře a odstěhovali se do Libonic. Poté co ovdověla žila ve společné domácnosti s mladším synem až do své smrti
 

      - Václav * 1944 † 1994
 
       
      - Josef * 1947
 
         
  Anna * 31. 7. 1885 † 25. 8. 1906
 

 

    Dívenka od dětství trpěla slabou tělesnou konstitucí a záhy i jí postihla plicní tuberkulóza. Snažila se nemoc si moc nepouštět k tělu, hledala a zkoušela vše co by jí mohlo pomoci. Nebylo to však nic platné, rok po bratrovi podlehla i ona. Zemřela ve svých jedenadvaceti letech.
                   
 

Rodina dnes

 

Rodinné aktuality

 

Domky a chalupy

 

ZPĚT - Spřízněné rody

 

Různé

 

Miletín

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2017