Rodina včera

Osm generací Hlavatých na Chroustově, v Rohoznici a na Trotince
 

Původním sídlem Hlavatých na Miletínsku je vesnička Bezník. Berní rula z roku 1654, která zobrazuje stav miletínského panství po třicetileté válce, uvádí na Bezníku dva sedláky s příjmením Hlavatý. Starší z nich Václav se  narodil ještě před Bílou horou. První zprávu o něm nacházíme v roce 1646, kdy vykázal válečné škody, způsobené průtahy vojsk: zásobu obilí a jednoho koně v hodnotě 12 rýnských zlatých. Za manželku měl Dorotu, snad původem z Miletína, a s ní sedm známých dětí (Václav, Jiří, Jan, Kateřina, Magdalena, Mikuláš a Ludmila), narozených v letech 1636 - 1657. Hospodařil na 33 stryších polí (tj. více než 9 ha), držel dva potahy, čtyři krávy a čtyři jalovice.
 


Jiří Hlavatý

* 13. 5. 1638

† 10. 4. 1692

 

dožil se 54 let

 

V listopadu 1662 se na Bezníku oženil s Annou Janečkovou a v roce 1672 přesídlil na Chroustov. Koupil od vrchnosti pustý grunt po Jakubovi Nálevkovi a vlastním nákladem postavil nové stavení s krčmou (pozdější čp. 10, dnešní čp. 16). Z miletínského urbáře z r. 1661 známe povinnosti vůči vrchnosti, které na tomto gruntu ležely: ročně dvě kopy a 12 grošů úroku (nájmu) vrchnosti, 16 grošů rolního platu, 6 dní zemní roboty, jednu slepici, kopu vajec, 4 korce ovsa hořické míry, dva dny orat a navozit 6 vozů dříví. K usedlosti patřilo (dle pozdějšího zápisu z r. 1788) přes sedm hektarů polí a luk.

Jiřík se stal otcem nejméně osmi dětí. V matrikách jsou však pouze mladší z nich. Hospodařil asi úspěšně, v zimě 1691 - 1692 se však zřejmě vážně rozstonal. V březnu převedl hospodářství na syna Pavla a brzy poté zemřel.

- Pavel
 
* ? viz dále    
- Martin
 
* ?

Oženil se r. 1688 s Magdalenou Nejedlou a r. 1690 koupil sousední usedlost na Chroustově. V roce 1698 převzal od bratra otcovo hospodářství s hospodou. Zemřel asi v roce 1727.
 

- Dorota
 
* ? provdala se za Jana Nálevku  
- Jan
 
* 21. 3. 1666 Žil na Vřesníku, zemřel asi v roce 1719.
- Magdalena
 
* 6. 6. 1668      
- Kateřina
 
* 5. 10. 1670      
- Václav * 15. 8. 1673 Dal se na vojnu, jako vysloužilec se vrátil domů a zemřel v roce 1712 v Rohoznici.
 
- Mikuláš * 12. 5. 1675 Oženil se v roce 1697 s Rozinou Dufkovou.
 
 
 

Pavel Hlavatý

* ?

† 10. 11. 1731

 

dožil se 60 - 70 let

 

Pavel se poprvé objevuje v písemnostech v lednu 1692, kdy se oženil s Rozinou Koutovou z Želejova. Sňatek dost možná přímo souvisel s připravovaným převzetím rodinné usedlosti a hospody, které mu otec předal zápisem ze 17. března 1692. V hospodářství se mu však nedařilo a v květnu 1698 je převzal starší bratr Martin. Důvod není výslovně uveden, ale byly jím pravděpodobně dluhy: Pavel dlužil vrchnosti po delší dobu za kontribuce i za pivo...

Pravděpodobně se však nikam nestěhoval a zůstal i s rodinou u bratra v podruží. Ostatně usedlost byla velká a práce dost pro všechny. S manželkou zde oba dožili: Rozina zemřela v květnu 1722, Pavel v listopadu 1731, údajně ve věku kolem 70 let.
 

- Kateřina * 3. 11. 1692
 
     
- Anna * 2. 2. 1694
 
     
- Mikuláš * 28. 3. 1695
 
     
- Marie * 28. 11. 1696
 
     
- Dorota * 15. 5. 1698
 
† 4. 10. 1702    
- Jan * 19. 2. 1701
 
     
- Jakub * 5. 4. 1705
 
† 10. 9. 1705    
- Jiří * 5. 4. 1705
 
viz dále    

 

 


Jiří Hlavatý

* 5. 4. 1705

† 4. 3. 1785

 

dožil se 80 let

         

O jeho životě nevíme nic do okamžiku, kdy si 18. listopadu 1732 vzal za manželku Rozinu, osiřelou dceru po Mikuláši Hamanovi z Trotinky (pozdějšího čp. 5). Rodina žila nějakou dobu na Trotince, pak různě v podruží v Rohoznici a Miletíně, aby se nakonec vrátila do Jiříkova rodiště, na Chroustov. Tam také ve svých 32 letech zemřela Rozina a vdovec hledal pro svoji dvouletou dcerku novou maminku. Našel ji v Dorotě Krupkové z Vidoně (sňatek 13. října 1743). Dala mu dvě děti a zemřela již v únoru 1747. Jiřík byl tak najednou sám, neboť všechny jeho dosud narozené děti do roku 1746 zemřely. V září 1747 se však oženil znovu. Manželkou se mu tentokrát stala Magdalena Šubrová z Bezníku. I ona mu porodila dvě děti: druhý porod však nezůstal bez následků a Magdalena zemřela během šestinedělí v dubnu 1751. Dítě však zřejmě přežilo a potřebovalo mámu. Času nebylo nazbyt a historie se opakovala: 30. června 1751 se oženil s šestadvacetiletou Marií Markovou z Trotinky (pozdějšího čp. 1). Tento sňatek byl pro stárnoucího Jiříka klíčový. Marie přinesla do manželství dědický podíl po svém otci a Jiříkovi porodila jediného syna, který se dožil dospělosti. V roce 1755 pak koupil od Mařenčina bratra otcovskou chalupu a zdálo se, že ve svých padesáti letech získá konečně stálou střechu nad hlavou. Ani tento záměr mu však nevyšel. Bída a hlad sedmileté války vykonaly své: Marie zemřela v roce 1758 a o rok později Jiřík předluženou chalupu prodává. S malým synkem odchází někam do podruží a příštích dvacet let o nich nemáme zpráv. Zůstali zřejmě připoutáni k rodině švagra Jana Marka, který na sklonku šedesátých let získal familiantský podíl v nově vzniklém Vlkanově. Tam také Jiřík Hlavatý strávil poslední léta života a v březnu 1785 zemřel.
 

- Josef * 16. 3. 1733 † 23. 8. 1733.
 
   
- Václav * 29. 11. 1734 † 2. 4. 1737
 
   
- Jan * 15. 1. 1737 † 26. 6. 1740
 
   
- Jiří * 6. 11. 1739
 
† 29. 8. 1740    
- Anna * 29. 6. 1741
 
† 17. 10. 1746    

   
- Josef * 16. 11. 1744
 
† 28. 11. 1744    
- Dorota * 9. 12. 1745 † 2. 10. 1746
 
   

   
- Kateřina * 19. 7. 1748
 
?    
- Jiří * 16. 4. 1751 ?
 
   

   
- Jiří * 25. 4. 1752 viz dále
 
   
- Anna * 29. 5. 1754
 
† 16. 9. 1755    
- Václav * 18. 1. 1757 † 28. 8. 1757
 
   
Otřesná sonda do chudých venkovských poměrů v polovině 18. století, nemyslíte...?
 

Jiří Hlavatý

* 25. 4. 1752

† 17. 2. 1836

 

dožil se 84 let

         

Jiřík mladší se narodil na Trotince a zde pravděpodobně také vyrůstal. A v roce 1780 se zde také oženil s Marií Lánskou, dcerou Matěje Lánského ze Vřesníku. (16. ledna 1780). S rodinou žil nějakou dobu v podruží, krátce též u bratrance Josefa Marka ve Vlkanově čp. 7, kde dožíval i Jiříkův otec. V roce 1785 pak postavil na panském pozemku, na samotě u lesa za dvorem Dolencem chalupu, číslovanou do miletínské části Rohoznice čp. 37, později čp. 43. Žádné velké hospodářství to nebylo, ale byl to domov, kde Marie Jiříkovi porodila pět dětí. Z nahospodařených úspor pak v roce 1804 Jiřík koupil vlastní grunt v Rohoznici na „malé straně“, kde postavil společně se starším synem Janem chalupu čp. 50. Mladšímu synovi Václavovi přenechal čp. 43 a s manželkou odešli na výminek. Marie zemřela 29. ledna 1825, on ji přežil o 11 let.
 

- Josef a Marie * 26. 4. 1782 Josef zemřel 13. 5. 1782
 
   
- Anna * 5. 12. 1784 † 11. 12. 1784
 
   
- Jan * 27. 10. 1786 viz dále
 
   
- Václav * 16. 7. 1788
 

Oženil se 29. 6. 1812 s Marií Šubrtovou z Poličan čp. 34. Po svatbě převzal od otce rodinnou usedlost čp. 43. Po smrti manželky v říjnu 1822 se oženil znovu s Marií Janečkovou z Rohoznice čp. 64 (20. 11. 1822) a po její smrti v listopadu 1831 se v listopadu 1832 oženil potřetí s Alžbětou Konečnou z Petroviček. V roce 1843 prodal usedlost čp. 43 a další jeho osudy zatím neznáme.
 

    - Anna * 7. 9. 1813 Provdala se v roce 1850.
 
    - Josefa * 23. 4. 1815
 
    - Josef * 6. 3. 1817

Oženil se 17. 11. 1835 s Marií Šormovou z Trotiny čp. 24 a hospodařil na Zábřezí čp. 1. V roce 1868 usedlost prodal a odstěhoval se do Smidar.
 

        - Josef * 1836 † 1837
 
        - Františka * 1837
 
        - Marie * 1838
sňatek 1859
 
        - Anna * 1841
sňatek 1869
 
        - Josef * 1843
sňatek 1868
 
        - František * 1845
sňatek 1870
 
        - Jan * 1847 †1847
 
    - Jan * 27. 2. 1819 Oženil se v roce 1843.
 
    - Václav * 23. 1. 1821
 
 
    - František * 5. 10. 1822 † 6. 12. 1824
 
    - Rozálie * 12. 11. 1823
 
   
    - Marie * 10. 2. 1825
 
   
    - František * 23. 12. 1826 † 17. 7. 1834
 
 
    - Kateřina */† 27. 10. 1828
 
 
    - Barbora * 25. 12. 1829
 
   
    - Antonín * 25. 6. 1834 † 4. 2. 1834
 
 
    - Kateřina * 14. 9. 1836
 
   
    - František * 6. 5. 1839
 
Oženil se v roce 1880
    - Františka * 30. 4. 1842
 
   
- Kateřina * 7. 3. 1791
 
Provdala se 27. 8. 1816 za Josefa Střihavku z Chroustova čp. 15. Porodila mu syna a dvě dcery předtím, než zemřela 24. 2. 1821 na zápal plic.
 
- Anna * 26. 12. 1796
 
Matka nemanželského syna Jana * 25. 4. 1819, † 11. 4. 1821.
         

Jan Hlavatý

* 27. 10. 1786

† 4. 1. 1869

 

dožil se 83 let

         

Narodil se v v Rohoznici I. p. čp. 37. Po přestěhování a postavení domku čp. 50 se ujal hospodářství. Oženil se 19. května 1812 s Marií Woňkovou, dcerou souseda z čp. 56 a s ní přivedl na svět čtyři děti. V roce 1843 ovdověl.
 

- Josef * 20. 7. 1815

Oženil se 26. 1. 1836 s Annou Polákovou z Rohoznice čp. 91. Zároveň převzal od otce rodinnou usedlost čp. 50 s výminkem pro rodiče i dědečka s babičkou. Roku 1854 dům prodal a odstěhoval se z Rohoznice neznámo kam.
 

    - Josef * 8. 3. 1837 † 16. 8. 1837
 
    - Anna * 7. 8. 1838 † 18. 3. 1846
 
    - Marie * 21. 3. 1840 † 3. 4. 1840
 
    - Marie * 28. 2. 1841 † 5. 8. 1841
 
    - Barbora * 28. 5. 1842 † 6. 5. 1848
 
    - Jan * 19. 5. 1844 † 31. 3. 1845
 
    - Kateřina * 22. 2. 1846 † 29. 3. 1846
 
    - Josef * 22. 2. 1846 † 1. 4. 1846
 
    - Františka * 5. 2. 1850
 
Provdala se v roce 1875.
    - František * 19. 1. 1852 † 6. 8. 1852
 
    - František * 2. 9. 1853
 

Vyučil se pekařem a žil v Praze: 5. září 1880 se v Záběhlicích čp. 38 oženil s dcerou krejčího Kateřinou Müllerovou, se kterou v té době měl už dvě nemanželské dcery. Další osudy neznáme.
 

- Anna * 11. 12. 1816 Provdala se 23. 2. 1846 za Františka Schulze. Zemřela již 29. 5. 1853.
 
    - František * 30. 3. 1844 † 15. 8. 1849
 
- Václav * 20. 5. 1818 viz dále
 
   
- Barbora * 7. 11. 1820 † 28. 5. 1822
 
   
         

Václav Hlavatý

* 20. 5. 1818

† 6. 11. 1878

 

dožil se 60 let

         

Oženil se s Barborou Mikšovou (* 15.3.1815 v Rohoznici čp. 58; +  8.3.1882 v Rohoznici čp. 72) dne 28. ledna 1839. Měli devět dětí. Zatímco starší bratr Josef převzal od otce usedlost čp. 50, Václav s rozrůstající se rodinou střídal podruží, naposledy v čp. 72.  V roce 1851 tuto chaloupku na obecním pozemku koupil a strávil zde zbytek života. Rodinu živil patrně nádeničinou. Zemřel ve svých 60 letech na zápal plic, čímž se vymyká z řady svých předků i potomků, kteří se dožívali více než osmdesáti let.
 

- Marie * 11. 5. 1839
 
     
- Anna * 3. 3. 1841 Neprovdala se, ale porodila dvě nemanželské dcery (otec neuveden). Zemřela doma v čp. 72 dne 8. června 1909.
 
    - Anna * 26. 10. 1870
 
 
    - Pavlína * 22. 9. 1877 † 4. 1. 1955
 
- Barbora * 22. 1. 1843 Provdala se 8. 1. 1875 za Jana Flégla.
 
- František * 19. 2. 1845 † 21. 3. 1846
 
   
- František * 18. 7. 1847 † 5. 5. 1848
 
   
- Josef * 24. 5. 1849 viz dále
 
   
- Jan * 27. 4. 1851 † 23. 7. 1851
 
   
- Jan * 6. 4. 1853 † 5. 2. 1857
 
   
- Františka * 8. 6. 1855

Provdala se za Jana Šedivého, obuvníka z Prostřední Nové Vsi, ovdověla a provdala se znovu 1.6.1909 v Bělohradě za vdovce Josefa Hlavatého z Chroustova
 

         

Josef Hlavatý

* 24. 5. 1849

† 20. 6. 1933

 

dožil se 84 let

         

Jediný syn Václava Hlavatého, který se dožil dospělosti. Po otcově smrti zdědil domek čp. 72, od obce zřejmě koupil pozemek a okolní zahradu. Zde celý život hospodařil, přivydělával si jako příležitostný dělník a kameník. Oženil se s Annou Polákovou (* 23.5.1850 na Trotince čp. 1; +13.5.1934 v Horní Nové Vsi čp. 3) dcerou Josefa Poláka domkaře na Horkách čp. 212. Přestože s ní měl již nemanželského syna (k otcovství se řádně přihlásil) konala se svatba až 27.10.1873. Celkem spolu měli dvě děti. Dožil se vysokého věku a ještě v sedmdesáti pomáhal synovi v hospodářství. Zemřel 20. června 1933. Odpočívá na miletínském hřbitově, v dnes již neoznačeném hrobě č. 71.
 

- František * 12. 10. 1871 viz dále
 
   
- Františka * 5. 10. 1878

Provdala se 7.7.1902 za Rudolfa Brádle z Horní Nové Vsi. Bylo to bezdětné a prý nepříliš šťastné manželství. V roce 1933 pod svou střechou přivítala svoji starou ovdovělou matku. Sama pak předčasně zemřela 27. 12. 1936 v nemocnici v Nové Pace. Pohřbena je v Lázních Bělohradě. Její manžel ji přežil o pětadvacet let a zemřel ve vysokém věku na Štědrý den r. 1961.
 

         

František Hlavatý

* 12. 10. 1871

† 26. 5. 1960

dožil se 89 let

       

Narodil se svobodné matce u ní doma, na Horkách čp. 212. Po svatbě převzal r. 1904 od babičky Anny Polákové usedlost na Horkách čp. 116 (dnes Rohoznice čp. 340) a zde následně celý život hospodařil.
Oženil se až ve dvaatřiceti letech - 17. listopadu 1903 si vzal za manželku Marii Lánskou (* 30.1.1879), dceru Josefa Lánského, rolníka z Tetína čp. 17 a jeho manželky Anny Kracíkovy. První děcko (dcera) se narodilo mrtvé (*/+ 6.12.1904). Ani narození druhého dítěte - syna Františka - nedopadlo dobře. Dítě bylo v pořádku, ale jeho matka během šestinedělí zemřela za nejasných okolností (+ 15.11.1905, v matrice uvedená příčina je " náhodné utopení").
 

- František * 4. 11. 1905
 
   
         

S malým synem nemohl pochopitelně zůstat dlouho bez manželky. Proto se František oženil znovu. Jedenadvacátého ledna 1907 se mu manželkou stala Anna Černá (* 9. 2. 1882, † 28. 6. 1970). Svatba se konala v Miletíně, oddával mil. farář Filip Šubrt a za svědky byli Petr Křeček, perlař z Rohoznice čp. 76 (Annin švagr) a Josef Flégl, obuvník v Bělohradě čp. 3.  A během následujících patnácti let porodila Anna deset dětí.
 

- Josef * 28. 8. 1908
 
     
- Rudolf * 3. 10. 1909
 
     
- Alois * 5. 7. 1911
 
     
- Bohumil * 3. 8. 1912
 
     
- Václav * 19. 10. 1913
 
     
- Františka * 21. 2. 1915
 
     
- Jaroslav * 22. 6. 1916
 
     
- Jan Nepomuk * 26. 8. 1917 † 18. 9. 1917
 
   
- Jan * 14. 11. 1919
 
     
- Vladislav * 6. 12. 1922
 
     

František mohl v poklidu se svými syny hospodařit na své usedlosti. Za války byl sice odveden, ale  asi vzhledem ke svému věku narukoval nejdřív až v r. 1917. I tak se ale dostal do zajetí a prožil mnoho válečných útrap, jak později vyprávěl Jaroslavu Polákovi. Po válce se věnoval až do smrti především svému hospodářství, které obnášelo asi devět hektarů polí a luk a tři, čtyři krávy. Shodou smutných okolností přežil čtyři ze svých synů, ale s Annou se dočkali také mnoha vnoučat, dokonce i pravnoučat.. Dům prodal v r. 1947 nejmladšímu synovi, odešel na odpočinek a až do své smrti vykonával funkci zvoníka při zvoniččce u sochy sv. Jana Nepomuckého, jen pár metru od svého domku. Zemřel ve svých 88 letech ve čtvrtek 26. května 1960.
 

         
 

Rodina dnes

 
 
 

Domky a chalupy

 

Spřízněné rody

 

Různé

 

Miletín

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2016