Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

Dějiny města

básníkův rod
     

Památky

muzeum - rodný dům

     

Fotogalerie

naučná stezka

     

Karel Jaromír Erben

Erben - historik a archivář

     

Miletínské Modlitbičky

básníkova rodina v matrikách

     

Osobnosti

 
     

Různé

 
     

Odkazy

   
     

Hlavatí z Horek

   
     
 


 


Naučná stezka K. J. Erbena byla realizována díky dotaci Královéhradeckého kraje, jako společný projekt klubu K. J. Erbena, divadelního souboru Erben a Městského úřadu a mikroregionu Podzvičinsko. Vybudována byla v průběhu jara 2010, slavnostní otevření proběhlo v sobotu 19. června. A již o týden později vyhrála Miletínu cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za provázanost krajiny s historií,  v soutěži Vesnice roku 2010.

Stezku slavnostně otevírají zleva: starosta Miletína Miroslav Nosek, jednatel DS Erben Martin Hlavatý, K. J. Erben (v civilu Vladimír Kněžourek, herec a kmotr naučné stezky Petr Vacek se synem a zástupkyně Klubu K. J. Erbena Vlasta Bucharová.
 

Naučná stezka má 10 zastavení vybavených informačními cedulemi s půvabnými ilustracemi Jiřího Rejmonta. Trasa je dlouhá přibližně 5,5 km, začíná u rodného domku Erbenova a kopíruje oblíbený vycházkový okruh po miletínském okolí. Každé zastavení připomíná některou část básníkova života, přibližuje miletínské dějiny, nebo upozorňuje na inspiraci některých básní Kytice. Cesta je vedena řadou krásných přírodních zákoutí a přináší ty nejkrásnější výhledy na Miletín.

Rozhodně stojí za to, osobně si celou stezku projít – zájemce si může v informačním centru vyzvednout plánek cesty se sadou kontrolních otázek. Po absolvování stezky pak dostane pamětní certifikát. Zde se pokusím jednotlivá zastavení přiblížit a třeba tak vzbudit Váš další zájem.

Plánek stezky ZDE  
Reportáž České televize ZDE  
   

1. zastavení v ulici Barbory Linkové, před domkem čp. 142, někdejším rodným domem básníka, kde se nachází jeho muzeum. Informační tabule přiblíží rodinu a dobu, v níž se Erben narodil.
 

2. zastavení je na břehu Bystřice, u studánky, v místě zvaném Na Koši. V sousedství stojí bývalá hájovna, nedaleko ještě ve 30. letech fungovala panská cihelna, po níž však dnes nezbylo ani stopy. Zastavení je věnováno Erbenovu mládí a možná nejpopulárnější básni Kytice – Polednici. Na první pohled upoutá její nadživotní dřevěná socha výtvarníka Michala Járy z Nymburka. Stezka pak pokračuje upravenou cestou a nově vysázenou dubovou alejí (obnovená alej T. G. Masaryka).

 

Malá, hnědá, tváře divé,
pod plachetkou osoba...

   

3. zastavení je Na Drahách, na místě s tajemnou atmosférou, kde při úvozové cestě z Miletína k Hostinnému bývalo popraviště. Od roku 1811 zde stojí socha Panny Marie. Informační tabule poukazuje na zde vykonané hrdelní tresty, které Erbena inspirovaly k básni Dceřina kletba a připomíná některé smutné mezníky jeho života. Stezka pokračuje přímo k severu, lze též odbočit doprava, do nově vysázené březové aleje – tato cesta však míjí následující zastavení.

   

4. zastavení poutá pozornost již zdálky druhou dřevěnou sochou Michala Járy. Odkazuje přímo na úvod básně Zlatý kolovrat – Hoj, jede z lesa pán. Pán na koni zde vskutku vystupuje z houští a směřuje k Miletínu. Informační tabule je zde věnována Erbenově sběratelské činnosti. Za tímto zastavení cesta ústí na silnici a po ní pokračuje až k osadě Borek a k Miletínským Lázním.

 

Hoj jede, jede z lesa pán!

   

5. zastavení u kaple Sv. Jana Nepomuckého v miletínských, též Svatojánských Lázních. Hraběnka Marie Kolovratová, později z Morzinu zde nechala na protějším břehu potoka vybudovat lázně s koupelemi, začleněné do komponované barokní krajiny, plné romantických zákoutí, kde nechyběl ani vodopád a poustevna. Dodnes se z té doby bohužel dochovala jen schodiště a kamenné základy s pramenem výtečné vody. Erben toto zákoutí znal v době největší slávy a inspirovalo ho (společně s Braunovým betlémem v Kuksu) k básní Záhořovo lože. Stezka odtud pokračuje lesní pěšinou zpět do polí a pak lipovou alejí zpět do Miletína.

   

6. zastavení je u křížku na kamenném sloupu těsně před Miletínem. Sloup byl vztyčen v roce 1811, tedy v roce Erbenova narození. Připomínáno je zde celé Erbenovo dílo a další básně z Kytice, které byly inspirovány miletínským okolím – Vodník, Poklad a Svatební košile. K dalšímu zastavení pokračuje stezka již miletínskými ulicemi.

   

7. zastavení je před hřbitovní branou, v místě zvaném Na Chrasti, v sousedství nedávno obnoveného sousoší Svaté Rodiny. Hřbitov je zde teprve od roku 1865, žádní Erbenovi předkové zde tedy neleží – odpočívá zde však řada jeho blízkých i vzdálenějších příbuzných. Je zde také hrob Erbenova přítele, spolužáka a miletínského dějepisce Jana Nepomuka Lhoty.

 

   

8. zastavení přivádí stezku na miletínské náměstí a k Erbenovu pomníku z roku 1901. Básníkovo bronzové poprsí je ve výšce téměř 8 metrů, za 2. sv. války bylo zkonfiskováno, ale šťastně se vrátilo zpět. Desky na bocích pomníku připomínají opět Kytici, dítě s otevřenou knihou Erbenovu pohádkovou tvorbu. Informační tabule přiblíží vzhled náměstí za básníkova dětství.

 

   

9. a 10. zastavení uzavírají naučnou stezku, přímo v historickém centru Miletína, na Parkáni. Zde se odehrály nejstarší dějiny města a zde také, mezi věží a farou stála malá škola, kde Erben, se svými spolužáky získali základy svého, později v některých případech velice váženého vzdělání. O ně se přičinil nejen učitel Žába, Erbenův dědeček, ale též pokrokový majitel panství Hynek Josef Falge a farář Jan Arnold, liberál a jeden z mužů roku osmačtyřicátého. Poslední informační tabule pak připomíná básníkovo nejslavnější dílo – sbírku Kytici.
 

Stezka je bezbariérová,  výborně upravena a vhodná i pro maminky s kočárky - pá, pá... :-)

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2013