Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

Dějiny města

V letech 1941 - 1961 sepisoval miletínský archivář Josef Špringer svoji Kroniku Miletína - města a okolí. Právě tak nadepsal úvodní stránku jejího prvního svazku. Těch svazků stihl napsat celkem sedm a pokryl jimi období od nejstarších dějin do roku 1918.

V devadesátých letech byla kronika uložena ve Státním Okresním Archivu v Jičíně, což je místo, kam bezpochyby patří. Zde je každému zájemci připravena k nahlédnutí, její kopii lze studovat rovněž na Městském úřadě v Miletíně. Není však celá - svazků se totiž dochovalo pouze šest.

III. svazek kroniky se ztratil a to patrně již v šedesátých letech. Přitom pokrývá období, které je v Miletínské historii rozhodně jedno z nejzajímavějších - první polovinu 19. století. To je doba, kdy se v Miletíně narodili Erben, Lhota, působili zde vlastenečtí faráři Arnold a Černý i osvícení majitelé panství Falgové. Spadá sem rovněž největší miletínská tragédie, požár roku 1846. Jaké asi zprávy a zmínky o těchto událostech Špringer vypátral?

Kronika nepochybně nezmizela ze světa. Leží někde na půdě, nebo zaprášená u někoho na polici a její majitel možná ani neví, co doma vlastně má.

 

Aktualizace

     

Památky

  22-12-20 - PF 2021
     

Fotogalerie

  23-08-20 - 50 let rekordu
          Jiřího Voňky

Karel Jaromír Erben

   
    16-06-20 - veduta Miletína

Miletínské Modlitbičky

        od J. A. Venuta (1817)
     

Osobnosti

  22-12-19 - PF 2020
     

Různé

  10-07-19 - pozvánka na
    Svatojakubský jarmark

Odkazy

   
    04-04-19 - pozvánka na

Hlavatí z Horek

        besedu o historii
     
 

Proto prosíme a vyzýváme každého, kdo by měl jakoukoli informaci, nebo povědomost o místě, kde se nachází tato kronika, nebo o jejím současném držiteli, aby byl tak laskav a spojil se s námi (miletin@hlavati.cz), nebo přímo se starostou Miletína, panem Miroslavem Noskem (nosek@miletin.cz).
Hledá se III. svazek tzv. Špringerovy kroniky Miletína pro období 1801 - 1849. Kniha je pravděpodobně formátu A4, nebo o něco větší. Je rukou psaná modrým a červeným inkoustem. Úprava je zřejmě shodná s ostatními svazky, viz. ukázka z 2. svazku.
Za jakoukoliv zprávu předem děkujeme!!!

            

   

TOPlist

návštěv od 15. 4. 2006

Jan Hlavatý
mail to: miletin@hlavati.cz

 

   
 

Hledá se kronika!

 

 
 
 
 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2017